Hengityshalvauspotilaiden aseman muutoksesta:

Eduskunta kävi lähetekeskustelun vammaispalvelulakiesityksestä

Eduskunnassa käytiin tiistaina 4.10.2022 lähetekeskustelu hallituksen vammaispalveluesituksestä HE 191/2022. Ministeri Lindenin esittelypuheenvuoron lisäksi puheenvuoroja oli 14. Niissä kiiteltiin lakiesitystä mutta oltiin sen joistakin sisällöistä myös huolissaan. Niin ikääntymisrajoitus kuin voimavararajaus katsottiin joissakin puheenvuoroissa ongelmalliseksi ja moni kansanedustaja oli huolissaan asiakasmaksurasituksen lisääntymisestä joidenkin ryhmien kohdalla.

Seuraavaksi vammaispalvelulakiesitys menee sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle myös perustuslakivaliokunnan on annettava siitä lausunto.

Lähetekeskustelun pöytäkirjan puheenvuoroineen voit lukea täältä: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_103+2022+4.aspx

Lähetekeskustelua voi katsoa myös täysistunnon verkkotallenteesta 4.10. Tallenteesta lähetekeskustelu löytyy päiväjärjestyksen 4. kohdasta.

Tästä täysistunnon tallenteeseen: https://verkkolahetys.eduskunta.fi/fi/taysistunnot/taysistunto-103-2022

Lisää aiheesta:

Kansanedustajille lähti kannanotto

Yhdistyksemme on lähettänyt eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmälle VAMYTille kannanoton hengityshalvauspotilaiden palvelujen siirtymisestä vammaispalvelulakiesityksessä. Kannanoton ovat allekirjoittaneet kanssamme myös Heta-liitto, Lihastautiliitto, Kynnys ry, Polioliitto sekä Selkäydinvammaiset Akson

Lue lisää »

Ylläpitokorvaukseen ehdolla siirtymäaika vuoteen 2030

Vammaispalvelulakiesitykseen tehdyt muokkaukset lausuntokierroksen jälkeen ovat parhaillaan lakien arviontineuvoston käsittelyssä. Sinne menneessä versiossa todetaan nykyisten hengityshalvausstatuksen omaajien ylläpitokorvauksen poistumisesta nyt uudella tavalla, eli yhdistyksemme ehdotus

Lue lisää »
Skip to content