Ajankohtaisia uutisia:

Hengityshalvauspotilaiden tilanne 2021

Yhteistyöllä parempi elämä hengityshalvausstatuksen omaajille

Osa hengityshalvausstatuksen omaajista kaipaa nykyistä enemmän arjen avustamista. Sijaispula on arkipäivää lähes ympäri maata. Nämä tiedot ilmenevät Hengityslaitepotilaat ry:n tuoreesta Hengityshalvauspotilaiden tilanne 2021 -raportista. Siitä selviää myös, että hengityshalvausstatuksen omaajien hyvä elämä hyötyisi nykyistä tiiviimmästä yhteistyöstä statuksen omaajien ja heidän työntekijätiimiensä toiminnan suunnittelijoiden välillä.

Raportin mukaan apua ei aina saada kaivatuissa arjen asioissa kuten lehden lukemisessa eivätkä yksittäiset hengityshalvausstatuksen omaajat voi välttämättä valita esimerkiksi wc-käyntien ajankohtaa. Statuksen omaajilla olisi kuitenkin ehdotuksia ja ideoita esimerkiksi työvoimapulatilanteiden ratkaisuiksi.

Vuoropuhelu elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjien ja heidän palvelujaan järjestävien tahojen kesken on hyödyllistä, sillä kaikilla osapuolilla on aihepiiriin liittyvää asiantuntijuutta. Isolla osalla hengitystukiyksiköistä on raportin mukaan kiinnostusta toiminnan kehittämiseen ja yhteistyöhön. Vasta osa kerää kuitenkaan vielä järjestelmällistä käyttäjäpalautetta.

Hengityslaitepotilaat ry:n raportti perustuu kahteen kyselyyn, joka toteutettiin loppuvuodesta 2021. Toinen kysely suunnattiin hengityshalvausstatuksen omaajien hoidosta vastaaville hengitystukiyksiköille ja toinen hengityshalvausstatuksen omaajille. Kyselyiden rinnakkainen analysointi tarjoaa arvokasta tietoa hengityshalvausstatuksen omaajien tarvitseman avun järjestämisestä eri puolilla Suomea.

Tulevaisuudessa onkin tärkeä ottaa kaikki tahot mukaan jo palvelujen suunnitteluvaiheessa. Näin taataan palvelujen toimivuus ja joustavuus eri tilanteisiin. Samalla palvelunsaaja saa omannäköisensä, paremman elämän.

Hengityshalvauspotilaiden tilanne 2021 – hengitystukiyksiköiden ja hengityshalvausstatuksen omaajien kyselyjen tulokset. Hengityslaitepotilaat ry, 2022.

Lisätietoja:

Ilka Haarni, kehittämispäällikkö
ilka.haarni(at)hengitystuki.fi, 045 1515 448

Lisää uutisia:

Koronainfoa päivitetty

Näiden sivujen koronatietopakettia on päivitetty verisuonitukosriskin oma-arviointia ja Paxlovid-viruslääkkeen sopivuutta koskevalla tiedolla. Käy tutustumassa! https://hengitystuki.fi/tietoa/koronainfo

Lue lisää »
Skip to content