Hengitystuki ry

Hengityslaitetta käyttävä mies sähköpyörätuolissa kalastamassa laiturilla

Arkea sairaalassa ja yhdistyksessä

” Sääntöjen toinen pykälä kattaa seuraavien vuosien toimintamallin ja -sisällön, se kuului: ”Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä hengityslaitepotilaiden omatoimisuutta ja mahdollisuuksia tämän toiminnan edistämiseen sekä hankkia varoja hengityslaitepotilaiden hoitoa varten tarpeellisen ja muun tutkimustyön tukemiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja juhlatilaisuuksia sekä toimittaa julkaisuja ja harjoittaa tiedotustoimintaa”.

… tuettiin virkistys- ja harrastustoimintaa hankkimalla mm. magnetofoneja sanelua ja äänikirjojen kuuntelua varten. Halvaantuneilla käsillä ei voinut kannatella kirjoja saati käännellä sivuja. Television yleistyessä ostettiin katselulupia jäsenille. Suosituiksi tulivat elokuvaesitykset, joita yhdistys järjesti niissä sairaaloissa, joissa hengityslaitepotilaita oli hoidettavina. Elokuvaprojektori saatiin lahjoituksena Vaasan Mylly Oy:n toimitusjohtajalta vuorineuvos Erik Tuomas-Kettuselta.

Retkiä tehtiin mm. urheilukilpailuihin. Kuusinen Oy:stä saatiin lahjoituksena tarkoitukseen sopivat yhtenäiset verryttelypuvut; näin tiedettiin ”aurorajoukkueen” olevan paikalla. Hyvin suosittuna kohteena pidettiin silloisen Siviili- ja asevelvollisuusinvalidien (nykyisin Invalidiliitto ry.) Helsingin osaston kesäkotia Hevossalmea, joka sijaitsi turvallisen välimatkan päässä Auroran sairaalasta. Siellä vietettiin kesäpäiviä ulkoilmasta ja talon antimista nauttien.”

Juhlajulkaisu Hengityslaitepotilaat ry 50 vuotta

1958 osa hengityshalvauspotilaista siirrettiin Helsingissä Unioninkadulle HYKS:n sisätautiklinikan tiloihin. Tällöin lapsipotilaille alkoi kouluopetus, välineistöä soveltaen.

Partiotoimintaakin järjestettiin kaiken ikäisille. Partiolaiset auttoivat myös yhdistyksen ensimmäisen auton hankkimisessa.  Muutaman vuoden päästä hankitussa toisessa autossa ” oli tilat kolmelle pyörätuolipotilaalle ja kolmelle sairaanhoitajalle kuljettajan lisäksi. Ajoluiskia pitkin pyörätuolit hengityskoneineen oli helppo työntää sisälle ja lukita ajon ajaksi kuten inva-takseissa tänä päivänä. ”

Tällä autolla tarjottiin sairaalassa asuville hengityshalvauspotilaille mahdollisuus päästä käymään kotona, muutama tunti tai päivä kerrallaan.

Partiolaisia sairaalavierailulla

Autolla kotiin. Huomaa hengityslaite pyörätuolin takana.
Skip to content