Hengitystuki ry

Hengityslaitetta käyttävä mies sähköpyörätuolissa kalastamassa laiturilla

Maskit nenälle ja ilmaa kahdella paineella

Invasiivinen eli trakeostomian, kurkussa olevan reiän, kautta annettu hengitystuki ei ole kaikille paras vaihtoehto ja siihen liittyy aina riskejä. Nenämaskia tai kasvomaskia hyödyntävää eli non-invasiivista hengitystukea alettiin pohtia vaihtoehdoksi. Tällainen hengitystuki on helpompi toteuttaa myös kotona. Tutkimusta maskien käytöstä alettiin tehdä 1980-luvulla. Niiden todettiin sopivan muun muassa lihassairaille, uniapneaa sairastaville ja leikkauksista toipuville. Vuosituhannen loppuun mennessä maskit olivatkin hyvin suosittuja. Nykyään Suomessa hengitystuki pyritään antamaan aina ensin noninvasiivisesti maskin kautta ennen trakeostomian laittamista.

Maskien käytön yleistyessä todettiin myös tarve kehittää niille sopivampaa hengityslaitetta. Syntyi BiPAP, joka tarjoaa ilmaa kahdella eri paineella sen mukaan hengitetäänkö sisään vai ulos (eli BPAP  bilevel positive airway pressure). BiPAP oli pienempi laite kuin ”varsinaiset” hengityslaitteet ja helppokäyttöisempi. Se oli suosittu kotihoidossa, ja muut valmistajat kopioivat kahden paineen ideaa omiin laitteisiinsa.

Modern Non-Invasive Mechanical Ventilation Turns 25 (Archivos de Bronconeumologia) https://www.archbronconeumol.org/en-modern-non-invasive-mechanical-ventilation-turns-articulo-S1579212913001614

Skip to content