Hengitystuki ry

Tag: ammattilaisille

Videoita ja esityksiä

Videoita sekä seminaariesityksiä ja luentoja vuosien varrelta yhdistyksen järjestämistä tilaisuuksista. Osa materiaalista on vain englanniksi, ja saavutettavuudessa on puutteita. Videot Seminaariesitykset ja luennot ammattilaisille, hengityshalvausstatus, palvelut, siirtymä, uusi vammaispalvelulaki Jatka lukemista hengityshalvausstatus, palvelut, siirtymä, uusi vammaispalvelulaki Jatka lukemista Jatka lukemista

Jatka lukemista »

Työskentely hengityslaitetta 24/7 käyttävän henkilön kotona

Tervetuloa tutustumaan elämää ylläpitävän hengityslaitetta 24/7 käyttävän henkilön kotona työskentelyä koskevaan koulutusmateriaaliin! Materiaali on tarkoitettu tukemaan työnantajan tarjoamaa perehdytystä ja avaa asioita hengityslaitteen käyttäjien näkökulmasta. Materiaali koostuu johdannon lisäksi neljästä aihepiiristä: Hengityslaitteen käyttäjän yksilöllisten tarpeiden huomioiminen Hengityslaitteen käyttäjän oman näköisen

Jatka lukemista »

Uusi vammaispalvelulaki – tässä ydinasiat hengityslaitteen varassa elävän henkilön määritelmän näkökulmasta

Uusi vammaispalvelulaki oli tarkoitus saattaa voimaan 1.10.2023. Voimaantulo on kuitenkin siirretty 1.1.2025 saakka. Hengityshalvausstatuksen omaajille lakiuudistus on erittäin merkittävä. Hengityshalvausstatusta koskevan sääntelyn tilalle vammaispalvelulakiin tulee uusi käsite ja määritelmä hengityslaitteen varassa elävä henkilö. Kuka on hengityslaitteen varassa elävä henkilö? Uuden

Jatka lukemista »

Mitä pitää tietää hengityshalvausstatuksen omaajien siirtymästä vammaispalveluina järjestettäviin palveluihin?

Hyvinvointialueiden tulee valmistautua vammaispalvelulain voimaantuloon nykyisten hengityshalvausstatuksen omaajien eli hengityshalvauspotilaiden siirtyessä sen myötä vammaispalvelulain nojalla järjestettäviin palveluihin eli pois sairaalan kirjoilta kotona asuessaan. Muutos palvelujen järjestämistavassa on suuri ja edellyttää monialaista yhteistyötä ja koordinointia. Hengityslaitteen varassa elävien henkilöiden palvelujen uusien

Jatka lukemista »

Hengitystuki ry tarjoaa osaamistaan työntekijärinkien kilpailutusten tueksi

Hyvinvointialueet voivat kääntyä yhdistyksemme puoleen valmistellessaan hengityslaitteen varassa elävien henkilöiden kotona työskentelevien työntekijärinkien ostopalvelujen hankintoja ja kilpailutuksia. Tarjoamme valmisteluun valtakunnallista osaamistamme ja tietojamme sekä asiakas/potilasnäkökulmaa, joka jo hankintalain edellyttämänä on tärkeä huomioida kilpailutusten yhteydessä. Vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen osallisuus heitä

Jatka lukemista »

Hengityslaitteen varassa elävien henkilöiden palvelut tulevaisuudessa -webinaari tallenne ja diat

Webinaarimme ”Hengityslaitteen varassa elävien henkilöiden palvelut tulevaisuudessa” paneutui kesäkuusa 2023 uuden vammaispalvelulain tuomiin keskeisiin muutoksiin ja palvelujen siirtymisen prosessiin. Puheenvuorot Hengityslaitteen varassa elävien henkilöiden siirtymä vammaispalvelulain perusteella järjestettäviin palveluihin Kehittämispäällikkö Ilka Haarni, Hengitystuki ry diat (pdf 3mb) http://htbackup.local/wp-content/uploads/2023/06/webinaari-hengitystuki-05062023.pdfsaavutettavammat diat (PowePoint, 32mb) http://htbackup.local/wp-content/uploads/2023/06/webinaari-05062023-saavutettava.pptx

Jatka lukemista »

Elämää hengityskoneen ja avustajien mahdollistamana

Yhdistyksemme puheenjohtaja Jukka Sariola piti puheenvuoron 31.3.2023 Verkostoituvat vammaispalvelut -tilaisuudessa, jonka järjestivät Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy (Kuntaliitto) ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL. Lataa diat: https://hengitystuki.fi/wp-content/uploads/2023/03/Elamaa-hengityskoneen-ja-avustajan-varassa.pdf (pdf 3mt)

Jatka lukemista »

Tietoa sosiaaliturvasta

Kun elää pitkäaikaisen sairauden tai vamman kanssa, joutuu asioimaan monen viranomaistahon kanssa vaikka omat voimavarat kuluvat jo ihan tavallisessa arjessa. Voi olla haastavaa tai uuvuttavaa yrittää hahmottaa monimutkaista sosiaaliturvajärjestelmää tai tietää mitä oikeuksia, etuuksia ja palveluita on saatavilla. Järjestöjen sosiaaliturvaopas

Jatka lukemista »

Hengityshalvauspotilaiden tilanne 2021

Yhteistyöllä parempi elämä hengityshalvausstatuksen omaajille Osa hengityshalvausstatuksen omaajista kaipaa nykyistä enemmän arjen avustamista. Sijaispula on arkipäivää lähes ympäri maata. Nämä tiedot ilmenevät Hengityslaitepotilaat ry:n tuoreesta Hengityshalvauspotilaiden tilanne 2021 -raportista. Siitä selviää myös, että hengityshalvausstatuksen omaajien hyvä elämä hyötyisi nykyistä tiiviimmästä

Jatka lukemista »

Leikkaukseen varautuminen 

Elämää ylläpitävän hengityslaitteen kanssa voi joskus päätyä erilaisiin leikkausta ja nukutusta edellyttäviin tilanteisiin. Niissä hengityslaitteen käyttö pitää aina huomioida erikseen. Perussairaus tai vamma, sekä muu terveydentila voivat edellyttää vielä lisää erityisjärjestelyjä. Tällä sivulla on lueteltu asioita, joita hengitystuen käyttäjän kannattaa

Jatka lukemista »
Ei enempää sisältöä
Skip to content