Hengitystuki ry

Tag: hengitystukihoito

Mitä on invasiivinen hengitystukihoito?

Elämää ylläpitävä, invasiivinen hengitystukihoito tarkoittaa henkitorviavanteen kautta ja ympärivuorokautisesti toteutettavaa hengityksen avustamista hengityslaitteella. Hengityslaite ”tuulettaa” keuhkoja puhaltamalla ilmaa hengitysteihin (sisäänhengitys) ja antamalla sitten ilman poistua (uloshengitys). Hengitystukihoidossa käytetään yleensä huoneilmaa, sillä happilisän tarvetta ei ole hermo-lihastaudeissa. Henkitorviavanne eli trakeostooma tehdään kirurgisesti ja kaulalle toimenpiteessä syntyvään ”reikään” asetetaan

Jatka lukemista »

Mikä on NIV eli non-invasiivinen hengitystukihoito?

NIV tulee sanoista non-invasiivinen ventilaatio eli kajoamaton hengitystuki. Ventilaatio tarkoittaa ilman kuljetusta keuhkoihin ja niistä ulos. Suomeksi ventilaatio käännetään sanalla keuhkotuuletus. NIV-hoidossa hengitystä avustetaan mekaanisesti hengityslaitteella ilman, että hengitysteihin kajottaisiin intubaatiolla (henkitorveen asetettavalla hengitysputkella) tai henkitorviavanteella (trakeostooma).  NIV-hoitoa käytetään silloin, kun henkilön oma hengitys (keuhkotuuletus) ei riitä. NIV-hengityksen tukeen ei yleensä

Jatka lukemista »

Mitä on elämää ylläpitävä hengitystukihoito

Pitkäaikaisen hengitystukihoidon tarve syntyy hengitysvajauksesta ja voi aiheutua monesta syystä erilaisten sairauksien tai vammojen takia. Kun keuhkot eivät itse pysty huolehtimaan riittävästä tuuletuksesta, valtimoveren hiilidioksidiosapaine kohoaa. Liika hiilidioksidi valtimoveressä on vaarallista, ja keuhkot tarvitsevat tukea hiilidioksidin poistamiseen. Tähän käytetään tarvittaessa

Jatka lukemista »

Vertaistuki ja vertaistieto auttaa uudessa tilanteessa

Kun tiedät, että sinulle suunnitellaan trakeostomiaa ja ympärivuorokautista elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttöä, tai olet yllättäen joutunut invasiivisen eli trakeostomian kautta toimivan hengityslaitteen käyttäjäksi, pyydä ja vaadi sairaalalta yhteys kokemusasiantuntijaan. Voit myös itse olla yhteydessä suoraan yhdistykseemme tavoittaaksesi invasiivisen hengityslaitteen käyttäjiä.

Jatka lukemista »

Kun yskiminen ei onnistu

Tämä teksti on kirjoitettu hengityslaitteen käyttäjiä varten. Terveydenhuolto voi antaa siitä poikkeavia ohjeita. Tekstiä ei ole tarkoitettu lääkinnälliseksi ohjeeksi. Huomasitko tekstissä asiavirheen? Ole meihin yhteydessä! Kun uloshengitys ja yskimisvoima ovat heikkoja, tarvitaan apua liman poistamiseen. Fysioterapia, avustettu yskiminen ja hengitysharjoitukset

Jatka lukemista »

Kostuttaja hengitystukea käytettäessä

Tämä teksti on kirjoitettu hengityslaitteen käyttäjiä varten. Terveydenhuolto voi antaa siitä poikkeavia ohjeita esimerkiksi letkujen sijoittelun ja kostuttimen vaihdon suhteen. Tekstiä ei ole tarkoitettu lääkinnälliseksi ohjeeksi. Huomasitko tekstissä asiavirheen? Ole meihin yhteydessä! Keuhkot tarvitsevat kosteaa ilmaa toimiakseen tehokkaasti. Ilma kosteutuu

Jatka lukemista »

Trakeostomia ja trakeostooma

Trakeostomia on kansankielessä nimitys kurkkuun tehdylle reiälle eli henkitorviavanteelle, ja lääketieteessä nimitys itse reiäntekotoimenpiteelle. Reikää kutsutaan lääketieteessä stoomaksi. Tällä sivustolla trakeostomiaa ja stoomaa käytetään samassa merkityksessä. Trakeostomia tehdään henkitorveen, trakeaan, kaulan ihon läpi (kuvassa kohta B). Hätätilanteissa tehdään reikä hieman

Jatka lukemista »

ETENE pitää invasiivisen hengitystukihoidon vaihtoehdon tarjoamista ALSia sairastaville eettisesti perusteltuna

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on antanut lausunnon ALSia sairastavien hoidon etiikasta. Lausunnon mukaan ”Invasiivisen hengitystukihoidon voidaan katsoa olevan yksi konkreettinen keino turvata henkilön oikeutta elämään, jolloin tämän elämää ylläpitävän hoitomuodon tarjoaminen yhtenä vaihtoehtona on tärkeää.” Lue ETENEn

Jatka lukemista »
Skip to content