Hengitystuki ry

Tag: palvelut

Tunne oikeutesi

Elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjät jakautuvat lainsäädännöllisesti kahteen eri ryhmään: niihin, jotka saavat palvelunsa muiden vammaisten ihmisten tavoin sekä niihin, joilla on hengityshalvausstatus. Hengityshalvausstatuksen omaavien palveluiden järjestämisestä on säädetty erikseen asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa. Perus- ja ihmisoikeudet ovat kuitenkin kaikille elämää ylläpitävän

Jatka lukemista »

Uusi vammaispalvelulaki – tässä ydinasiat hengityslaitteen varassa elävän henkilön määritelmän näkökulmasta

Uusi vammaispalvelulaki oli tarkoitus saattaa voimaan 1.10.2023. Voimaantulo on kuitenkin siirretty 1.1.2025 saakka. Hengityshalvausstatuksen omaajille lakiuudistus on erittäin merkittävä. Hengityshalvausstatusta koskevan sääntelyn tilalle vammaispalvelulakiin tulee uusi käsite ja määritelmä hengityslaitteen varassa elävä henkilö. Kuka on hengityslaitteen varassa elävä henkilö? Uuden

Jatka lukemista »

Hengityshalvauspäätöksestä EU:n Vammaiskortin ja A-merkinnän saantikriteeri

Hengityshalvauspäätös on tällä viikolla lisätty Kelan ja Vammaiskortin verkkosivustoille mukaan päätökseksi, joka oikeuttaa EU:n vammaiskorttiin A-merkinnällä eli avustaja-merkinnällä: https://www.kela.fi/vammaiskortti https://vammaiskortti.fi/miten-haen-korttia Kelan vammaiskorttihakemuslomaketta tullaan uudistamaan ja hengityshalvauspäätös lisätään lomakkeeseen. Uusi paperinen lomake saadaan käyttöön vasta toukokuussa. Sähköinen lomake saattaa Kelan mukaan

Jatka lukemista »

Hengityslaitteen varassa elävien henkilöiden palvelut tulevaisuudessa -webinaari tallenne ja diat

Webinaarimme ”Hengityslaitteen varassa elävien henkilöiden palvelut tulevaisuudessa” paneutui kesäkuusa 2023 uuden vammaispalvelulain tuomiin keskeisiin muutoksiin ja palvelujen siirtymisen prosessiin. Puheenvuorot Hengityslaitteen varassa elävien henkilöiden siirtymä vammaispalvelulain perusteella järjestettäviin palveluihin Kehittämispäällikkö Ilka Haarni, Hengitystuki ry diat (pdf 3mb) http://htbackup.local/wp-content/uploads/2023/06/webinaari-hengitystuki-05062023.pdfsaavutettavammat diat (PowePoint, 32mb) http://htbackup.local/wp-content/uploads/2023/06/webinaari-05062023-saavutettava.pptx

Jatka lukemista »

Webinaari vammaispalvelulakiuudistuksesta – tallenne

Järjestimme webinaarin uuden vammaispalvelulain tuomista muutoksista yhdistyksemme jäsenien kannalta. Puhujaksi saimme Maija Voutilaisen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Webinaarin painotus oli totta kai erityisesti hengitystukea käyttäviä koskevissa lakipykälissä. Kuulimme myös, mikä on uusi ”hengityslaitteen varassa elävä henkilö”. Tämä määritelmä siihen liittyvine

Jatka lukemista »

Tietoa sosiaaliturvasta

Kun elää pitkäaikaisen sairauden tai vamman kanssa, joutuu asioimaan monen viranomaistahon kanssa vaikka omat voimavarat kuluvat jo ihan tavallisessa arjessa. Voi olla haastavaa tai uuvuttavaa yrittää hahmottaa monimutkaista sosiaaliturvajärjestelmää tai tietää mitä oikeuksia, etuuksia ja palveluita on saatavilla. Järjestöjen sosiaaliturvaopas

Jatka lukemista »

Uudistuvan vammaispalvelulain perusmuutoksista

Vammaispalvelulakiuudistus tuo mukanaan monia muutoksia. Tässä niistä elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjille keskeisimmät on esitelty lyhyesti. Tarkempaa tietoa saa jatkossa esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Vammaispalvelujen käsikirjasta ja omalta hyvinvointialueelta. Henkilökohtainen apu Hyvinvointialueen on tarjottava henkilökohtaisen avun järjestämiseen kolme erilaista järjestämistapaa:

Jatka lukemista »

Hengityshalvauspotilaiden tilanne 2021

Yhteistyöllä parempi elämä hengityshalvausstatuksen omaajille Osa hengityshalvausstatuksen omaajista kaipaa nykyistä enemmän arjen avustamista. Sijaispula on arkipäivää lähes ympäri maata. Nämä tiedot ilmenevät Hengityslaitepotilaat ry:n tuoreesta Hengityshalvauspotilaiden tilanne 2021 -raportista. Siitä selviää myös, että hengityshalvausstatuksen omaajien hyvä elämä hyötyisi nykyistä tiiviimmästä

Jatka lukemista »

Miten hengityshalvausstatuksen saaneiden palvelut järjestetään

HUOM 1.10.2023 voimaan tuleva vammaispalvelulaki muuttaa tilannetta viimeistään lain siirtymäajan jälkeen, ks. http://htbackup.local/uusi-vammaispalvelulaki-tassa-ydinasiat-hengityslaitteen-varassa-elavan-henkilon-maaritelman-nakokulmasta Hengityshalvausstatuksen omaajien hengitystuesta huolehtiminen järjestetään kotona yleensä työntekijäringin avulla. Osa sairaaloista palkkaa itse työntekijät työskentelemään hengityshalvausstatuksen omaavan kotona, osa sairaaloista on puolestaan kilpailuttanut kotiin tuotavat työntekijäpalvelut. Myös

Jatka lukemista »

Kysely: Hengityshalvauspotilaiden asemassa on puutteita – palveluiden järjestämiseen lisättävä osallisuutta

Hengitystuki ry:n toteuttama kysely kertoo puutteista muiden avusta riippuvaisten hengityshalvauspotilaiden palveluiden järjestämisen tavoissa, ihmisoikeuksien toteutumisessa ja yksityisyyden turvaamisessa. Järjestö tarjoaa ehdotuksia, joilla elämää ylläpitävää hengityslaitteen käyttäjien arkea voidaan helpottaa merkittävästi kustannuksia lisäämättä.

Jatka lukemista »
Skip to content