Hengitystuki ry

Harjoitelkaa akuuttitilanteiden varalle

Milloin olet viimeksi harjoitellut työntekijöittesi kanssa letkun irtoamista tai hengityskoneen rikkoutumista? Monilla työpaikoilla tehdään poistumisharjoituksia tulipalon varalta ja lentohenkilökunta tekee hätälaskuharjoituksia monta kertaa vuodessa. Samoin hengityslaitteen kanssa työskenneltäessä on tärkeä harjoitella hätätilanteita.

Säännöllinen akuuttitilanteiden harjoittelu tuo tärkeää rutiinia niistä selviytymiseen. Harjoittelu siis kehittää ammattitaitoa sen lisäksi, että se tuo turvallisuutta.
Yhdistyksemme kannustaakin jokaista hengityslaitteen varassa elävää henkilöä harjoittelemaan hätätilanteiden varalle.

Missä olikaan ambu? Saako sen riittävän nopeasti esille? Miten se kiinnitettiinkään letkustoon? Samalla ambun voi huoltaa. Entä missä ovat tyypillisimmät letkuston vuotokohdat? Miten ne löytää ja korjaa nopeasti? Onko selvää, mitä pitää tarkistaa jos kone hälyttää?

Tehkää heti tänään ensimmäinen harjoitus, ja toinen oitis, jos uusi työntekijä tai sijainen astuu remmiin!

Vinkit harjoitteluun

Ennakkovalmistelut

 • Mieti, mitkä ovat todennäköisimmät hätätilanteet. Mieti sen jälkeen, miten ne voisi ratkaista.
 • Mieti, mitkä ovat henkeä uhkaavat hätätilanteet ja miten ne ratkaistaan nopeasti.
 • Käytä pohdinnassa apuna myös kokeneita työntekijöitäsi.
 • Mieti myös, eroavatko tilanteet ja ratkaisut, kun olet kotona tai muualla.
 • Kirjoita tilanteet ja ratkaisut ylös. Lyhyetkin muistiinpanot auttavat! (”Laite piippaa – tarkista akku ja letkusto”)
 • Varmista, että sinulla on kaikkea tarpeellista saatavilla lähistöllä (esimerkiksi letkustoja, ambu, teippiä…).
 • Jos mahdollista, tee lista missä mitäkin on.
 • Voit myös kerätä ohjeet ja muut tarpeelliset yhteen paikkaan ”hätätilannekoriin”

Muistiinpanojen, ohjeiden ja listojen teko auttaa harjoittelussa ja oppimisessa, mutta tuo lisäksi varmuutta hätätilanteeseen, jos jokin unohtuu!

Varsinainen harjoitus

 • Käy hätätilanteet ja niihin liittyvät ratkaisut ja toimintatavat läpi jokaisen työntekijän kanssa.
 • Kerro sekä työntekijöille että perheenjäsenille, missä tarpeelliset tavarat, muistiinpanot ja muut ohjeet säilytetään.
 • Tehkää ”kuivaharjoituksia”, eli työntekijälle kerrotaan esimerkiksi letkun vuotavan ja hänen pitää kertoa, mitä hän tekee seuraavaksi.
 • Tarkista lopuksi, että tarpeelliset tavarat ovat paikallaan. Päivitä ohjeet, jos olette muuttaneet toimintatapoja.

Toista harjoitukset säännöllisesti ja jokaisen uuden työntekijän kanssa.

Pohdi myös, kuuluuko lähipiiriisi joku, jonka olisi hyvä osata esimerkiksi ambun käyttö. Ystävä tai vakitaksikuski voi olla avuksi hätätilanteessa.

Aiheet

Lisää luettavaa

Mitä on invasiivinen hengitystukihoito?

Elämää ylläpitävä, invasiivinen hengitystukihoito tarkoittaa henkitorviavanteen kautta ja ympärivuorokautisesti toteutettavaa hengityksen avustamista hengityslaitteella. Hengityslaite ”tuulettaa” keuhkoja puhaltamalla ilmaa hengitysteihin (sisäänhengitys) ja antamalla ...

Mikä on NIV eli non-invasiivinen hengitystukihoito?

NIV tulee sanoista non-invasiivinen ventilaatio eli kajoamaton hengitystuki. Ventilaatio tarkoittaa ilman kuljetusta keuhkoihin ja niistä ulos. Suomeksi ventilaatio käännetään sanalla keuhkotuuletus. NIV-hoidossa hengitystä ...

Keitä tarkoitamme elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjillä?

Elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjiksi on yhdistyksessä hahmotettu jonkin perussairauden tai vamman omaavat henkilöt, joiden tilanne Elämää ylläpitävää hengitystukea näille ihmisille ...

Videoita ja esityksiä

Videoita sekä seminaariesityksiä ja luentoja vuosien varrelta yhdistyksen järjestämistä tilaisuuksista. Osa materiaalista on vain englanniksi, ja saavutettavuudessa on puutteita. Videot ...

Skip to content