Hengitystuki ry

Kostuttaja hengitystukea käytettäessä

Tämä teksti on kirjoitettu hengityslaitteen käyttäjiä varten. Terveydenhuolto voi antaa siitä poikkeavia ohjeita esimerkiksi letkujen sijoittelun ja kostuttimen vaihdon suhteen. Tekstiä ei ole tarkoitettu lääkinnälliseksi ohjeeksi.

Huomasitko tekstissä asiavirheen? Ole meihin yhteydessä!

Keuhkot tarvitsevat kosteaa ilmaa toimiakseen tehokkaasti. Ilma kosteutuu yleensä ylähengitysteissä eli nenässä ja suussa, kun ihminen hengittää sisään. Keuhkoihin menevän ilman lämpö on normaalisti 37 astetta ja kosteus 44 mg/l. Koska hengitystuki vaikuttaa ilman kulkuun, ei ilma sitä käytettäessä aina kosteudu tarpeeksi. Jos hengityslaite on kytketty trakeostomiaan, 75% kosteudesta jää pois. Tällöin kostuttajan käyttö on erityisen tärkeää.

Kostuttajat pitävät hengitystukilaitteen letkun ilman kosteana ja lämpimänä. Kostuttajat ovat joko aktiivisia tai passiivisia. Sopivan kostuttajan löytämiseen vaikuttavat monet tekijät, kuten hengitystuen käytön määrä ja tapa, uloshengityksen voimakkuus ja keuhkojen limaisuus.

Aktiiviset kostuttajat

Aktiiviset kostuttajat lämmittävät vettä säiliössä, ja syntynyt vesihöyry ja lämpö ohjataan hengityslaitteen letkuun. Kostuttaja tarkkailee ja säätää letkussa olevan ilman lämpötilaa tai kosteutta, laitteesta riippuen. Käytettävä vesi on steriiliä, jotta se ei aiheuta infektioita.

Aktiivisia kostuttajia on toiminnaltaan erilaisia. Kuvassa oleva malli lämmittää vesisäiliön pohjaa, josta höyry kulkeutuu letkustoon. Letkussa kiinni olevat sensorit kertovat laitteelle ilman lämmön ja veden lämmitystarpeen.

Noninvasiivisessa hengitystuen käytössä aktiivinen kostuttaja parantaa käyttömukavuutta. Invasiivisessa, trakeostomian kautta toteutetussa hengitystuen käytössä se on taas melkein pakollinen. Aktiivinen kostuttaja ehkäisee infektioiden muodostumista, parantaa värekarvojen toimintaa ja liman liikkuvuutta. Passiivinen kostuttaja ei anna tarpeeksi kosteaa ja lämmintä ilmaa. Aktiivinen kostuttaja antaa luonnollisen lämmön 37 astetta ja kosteuden 44 mg/l, ja estää mm. hypotermiaa ja liman kuivumista.

Passiiviset kostuttajat

Passiiviset kostuttajat eli HME:t (heat-moisture exchanger) ottavat kosteuden ja lämmön talteen letkuun tulevasta uloshengitysilmasta ja vapauttavat sen sisäänhengitykseen.

Passiivisia kostuttajia on kolmenlaisia:

  • Hydroskooppinen
  • Hygroskooppinen
  • Edellisten yhdistelmä

Hydroskooppisissa kostuttajissa (kuvassa) on eräänlainen suodatin keräämässä kosteutta. Hygroskooppisissa kostuttajissa on suodattimen lisäksi ainetta, joka kerää kosteutta paremmin.

Passiivinen kostuttaja ei saisi olla kostuttaja/suodatin yhdistelmä. Suodattimesta ei ole infektioriskin kannalta paljon hyötyä, sillä pelkkä kostuttaja estää oikein käytettynä bakteerien leviämisen yhtä hyvin. Kostuttaja/suodatin yhdistelmä kasvattaa kuollutta tilaa ja virtausvastusta, eli vaikeuttaa hengittämistä.

Passiivinen kostuttaja ei muutenkaan sovi kaikille. Heikko uloshengitys tai paha limaisuus tekevät sen käytöstä hankalaa.

Huomioitavaa letkuissa ja kostuttajan käytössä

Passiivinen kostuttaja tulisi vaihtaa riittävän usein, koska sen virtausvastus kasvaa käytön aikana. Valmistajat puhuvat päivittäisestä vaihdosta, lääkärien kirjoittamat artikkelit toteavat viikon riittävän.

Aktiivinen kostuttaja vaihdetaan ohjeiden mukaan kerran viikossa, jotta sinne ei kerry pöpöjä. Hygroskooppisen kostuttajan toiminnallinen osa on bakterisiidinen (bakteria tuhoava), joten sinne ei todennäköisesti kerry pöpöjä eli vaihtoväli voi olla erilainen. Hydroskooppisten kostuttimien vaihtoväli riippuu niiden materiaalista ja se voi olla hyvinkin lyhyt.

Kostuttaja tulisi aina asetella niin, että mahdollinen tiivistynyt vesi ei pääse valumaan hengityslaitteeseen päin. Käytännössä hengityslaitteen pitää siis olla ylempänä kuin kostuttajan. Kuvassa on yksi asetelma. Ylimpänä on vesipullo aktiivista kostuttajaa varten. Sen alla on hengityslaite letkuineen, ja itse kostuttaja on alimpana. 

Kostuttajan vaihdon yhteydessä vaihdetaan myös kanyylin/maskin ja kostuttajan välinen letku bakteerikasvun välttämiseksi. Aktiiviset kostuttajat tulevat usein kertakäyttöisten letkujen kanssa paketissa, jolloin ne on helppo vaihtaa kerralla uuteen. Passiivisen kostuttajan kanssa käytettävät letkut voidaan käyttää useampaan kertaan, kunhan ne huuhdotaan ja kuivatetaan kunnolla. Nämäkin letkut pitää vaihtaa tietyin väliajoin.

Tehokas kostuttaja kerää aina nestettä. Määrää voidaan vähentää huolehtimalla siitä, että letku ja kostuttaja pidetään mahdollisimman lämpimänä (kaulaliina tms). 

Passiivinen kostuttaja on helppo pitää letkussa aina kiinni ja mukana ulkona kulkiessa. Aktiivinen kostuttaja puolestaan tarvitsee virtalähteen ja vakaan alustan. Sen voi kiinnittää esimerkiksi sähköpyörätuolin taakse kuten alla olevassa kuvassa.

Lähteitä ja lisätietoa

Hygroskooppinen kostuttaja https://hengitystuki.fi/hygroskooppinen-kostuttaja/

Humidification During Invasive and Noninvasive Mechanical Ventilation https://rc.rcjournal.com/content/57/5/782

Mechanical Ventilation: Humidification (Respiratory Therapy) https://elsevier.health/en-US/preview/mechanical-vent-humidification

The addition of a humidifier device to a circuit and its impact on home ventilator performance: a bench study https://www.journalpulmonology.org/en-the-addition-humidifier-device-circuit-articulo-S2531043719302120

Humidification during Mechanical Ventilation in the Adult Patient https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4096064/

Comparison of three different humidification systems during prolonged mechanical ventilation https://www.researchgate.net/publication/13606872_Comparison_of_three_different_humidification_systems_during_prolonged_mechanical_ventilation

The influence of active and passive air humidification on exhaled breath condensate volume https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7569156/

Humidification and heating of inhaled gas in patients with artificial airway. A narrative review https://www.researchgate.net/publication/324419094_Humidification_and_heating_of_inhaled_gas_in_patients_with_artificial_airway_A_narrative_review

Aiheet

Lisää luettavaa

Mitä on invasiivinen hengitystukihoito?

Elämää ylläpitävä, invasiivinen hengitystukihoito tarkoittaa henkitorviavanteen kautta ja ympärivuorokautisesti toteutettavaa hengityksen avustamista hengityslaitteella. Hengityslaite ”tuulettaa” keuhkoja puhaltamalla ilmaa hengitysteihin (sisäänhengitys) ja antamalla ...

Mikä on NIV eli non-invasiivinen hengitystukihoito?

NIV tulee sanoista non-invasiivinen ventilaatio eli kajoamaton hengitystuki. Ventilaatio tarkoittaa ilman kuljetusta keuhkoihin ja niistä ulos. Suomeksi ventilaatio käännetään sanalla keuhkotuuletus. NIV-hoidossa hengitystä ...

Keitä tarkoitamme elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjillä?

Elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjiksi on yhdistyksessä hahmotettu jonkin perussairauden tai vamman omaavat henkilöt, joiden tilanne Elämää ylläpitävää hengitystukea näille ihmisille ...

Videoita ja esityksiä

Videoita sekä seminaariesityksiä ja luentoja vuosien varrelta yhdistyksen järjestämistä tilaisuuksista. Osa materiaalista on vain englanniksi, ja saavutettavuudessa on puutteita. Videot ...

Skip to content