Hengitystuki ry

Mikä on NIV eli non-invasiivinen hengitystukihoito?

NIV tulee sanoista non-invasiivinen ventilaatio eli kajoamaton hengitystuki. Ventilaatio tarkoittaa ilman kuljetusta keuhkoihin ja niistä ulos. Suomeksi ventilaatio käännetään sanalla keuhkotuuletus.

NIV-hoidossa hengitystä avustetaan mekaanisesti hengityslaitteella ilman, että hengitysteihin kajottaisiin intubaatiolla (henkitorveen asetettavalla hengitysputkella) tai henkitorviavanteella (trakeostooma). 

NIV-hoitoa käytetään silloin, kun henkilön oma hengitys (keuhkotuuletus) ei riitä. NIV-hengityksen tukeen ei yleensä liitetä happilisän antamista, vaan laite käyttää huoneilmaa. 

Pitkäaikaisen tai pysyvän hengitysvajeen yhteydessä, esimerkiksi joidenkin etenevien lihassairauksien kohdalla, NIV voi olla käytössä vuosikymmeniä, aluksi esimerkiksi öisin ja vähitellen enenevästi myös päiväsaikaan. Kuten invasiivisella eli henkitorviavanteen kautta toteutettavalla hengitystukihoidolla, NIVillä on monia elämänlaatua kohentavia seurauksia: se vähentää hengitysvajeesta johtuvia oireita ja esimerkiksi infektioherkkyyttä. Arjen jaksaminen kohenee.

Käytännössä NIV-hoito toteutetaan hengityslaitteella, joka on yhdistetty nenä- tai kasvomaskiin (naamariin) tai joskus ns. suukappaleeseen. Niiden kautta ilma pääsee hengitysteihin.

NIV-hoitoa toteutetaan positiivisella paineventilaatiolla, jossa yhdistyvät sisäänhengityksen avustaminen positiivisella paineella ja pieni positiivinen uloshengityksen loppuilmatiepaine.  NIV-laite tukee siis sekä sisään- että uloshengitystä parantaen keuhkotuuletusta. Suomessa non-invasiivisesta hengityslaitehoidosta on käytetty myös ilmaisuja kaksoispaineventilaatiohoito (2PV-hoito) ja BIPAP-hoito.

NIV-laitteita ei pidä sekoittaa esimerkiksi uniapnean hoidossa käytettäviin CPAP-laitteisiin. CPAP tarkoittaa jatkuvaa ylipainehengityshoitoa, jossa kevyt ylipaine pitää hengitystiet auki (ilman paineen vaihtelua). Ylipaineen avulla ilma pääsee kulkemaan keuhkoihin. CPAP-laite ei avusta hengitystä.

Aiheet

Lisää luettavaa

Mitä on invasiivinen hengitystukihoito?

Elämää ylläpitävä, invasiivinen hengitystukihoito tarkoittaa henkitorviavanteen kautta ja ympärivuorokautisesti toteutettavaa hengityksen avustamista hengityslaitteella. Hengityslaite ”tuulettaa” keuhkoja puhaltamalla ilmaa hengitysteihin (sisäänhengitys) ja antamalla ...

Keitä tarkoitamme elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjillä?

Elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjiksi on yhdistyksessä hahmotettu jonkin perussairauden tai vamman omaavat henkilöt, joiden tilanne Elämää ylläpitävää hengitystukea näille ihmisille ...

Videoita ja esityksiä

Videoita sekä seminaariesityksiä ja luentoja vuosien varrelta yhdistyksen järjestämistä tilaisuuksista. Osa materiaalista on vain englanniksi, ja saavutettavuudessa on puutteita. Videot ...

Työskentely hengityslaitetta 24/7 käyttävän henkilön kotona

Tervetuloa tutustumaan elämää ylläpitävän hengityslaitetta 24/7 käyttävän henkilön kotona työskentelyä koskevaan koulutusmateriaaliin! Materiaali on tarkoitettu tukemaan työnantajan tarjoamaa perehdytystä ja ...

Skip to content