Hengitystuki ry

Mitä on invasiivinen hengitystukihoito?

Elämää ylläpitävä, invasiivinen hengitystukihoito tarkoittaa henkitorviavanteen kautta ja ympärivuorokautisesti toteutettavaa hengityksen avustamista hengityslaitteella. Hengityslaite ”tuulettaa” keuhkoja puhaltamalla ilmaa hengitysteihin (sisäänhengitys) ja antamalla sitten ilman poistua (uloshengitys). Hengitystukihoidossa käytetään yleensä huoneilmaa, sillä happilisän tarvetta ei ole hermo-lihastaudeissa.

Henkitorviavanne eli trakeostooma tehdään kirurgisesti ja kaulalle toimenpiteessä syntyvään ”reikään” asetetaan kanyyli, jonka kautta hengityslaitteen pumppaama ilma kulkee henkitorvea pitkin keuhkoihin ja sieltä ulos. Henkitorviavannetta kutsutaan joskus myös keinoilmatieksi.

Invasiiviseen hengitystukihoitoon päädytään, jos elimistö ei itse pysty ylläpitämään ja turvaamaan riittävää hengitystä. Mikäli omaa hengitystä ei ole, hengityskone saa aikaan hengityksen. 

Aiheet

Lisää luettavaa

Mikä on NIV eli non-invasiivinen hengitystukihoito?

NIV tulee sanoista non-invasiivinen ventilaatio eli kajoamaton hengitystuki. Ventilaatio tarkoittaa ilman kuljetusta keuhkoihin ja niistä ulos. Suomeksi ventilaatio käännetään sanalla keuhkotuuletus. NIV-hoidossa hengitystä ...

Keitä tarkoitamme elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjillä?

Elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjiksi on yhdistyksessä hahmotettu jonkin perussairauden tai vamman omaavat henkilöt, joiden tilanne Elämää ylläpitävää hengitystukea näille ihmisille ...

Videoita ja esityksiä

Videoita sekä seminaariesityksiä ja luentoja vuosien varrelta yhdistyksen järjestämistä tilaisuuksista. Osa materiaalista on vain englanniksi, ja saavutettavuudessa on puutteita. Videot ...

Työskentely hengityslaitetta 24/7 käyttävän henkilön kotona

Tervetuloa tutustumaan elämää ylläpitävän hengityslaitetta 24/7 käyttävän henkilön kotona työskentelyä koskevaan koulutusmateriaaliin! Materiaali on tarkoitettu tukemaan työnantajan tarjoamaa perehdytystä ja ...

Skip to content