Hengitystuki ry

Tietoa päivystykselle ja sairaalaan

Elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjä saattaa äkillisessä tilanteessa päätyä terveydenhuollossa sellaiseen paikkaan, jossa hengitystukihoidon tuntemus on rajallista. Mikäli hengtystuen tarve perustuu esimerkiksi lihassairauteen eikä keuhkosairauteen, näissä tilanteissa on tärkeä kertoa hiilidioksiditason mittaamisen merkityksestä.

On tärkeä ymmärtää, että ALSia tai muita lihassairauksia sairastavien kohdalla keuhko-ongelma on (neurologisen häiriön pohjalta syntynyt) ventilaatio- eli keuhkojen tuuletusongelma. Rintakehän ja keuhkojen liike ei ole riittävää, jotta hengityksen pumpputoiminta toimisi. Ilma ei liiku riittävästi, minkä seurauksena on hiilidioksidin kertyminen keuhkoihin eikä happivajaus. Antamalla lisähappea ei ongelmaa saada korjattua.

Lisähapen antaminen voi olla vaarallista. Tarvitaan uloshengitetyn ilman tai verikaasujen hiilidioksiditason mittaus ja ventilaatiotukea hengityskoneella.

Mikäli tilanne on sellainen, jossa hengityslaitteen käyttäjä ei itse pysty kommunikoimaan, on olennaista, että mukana olla tietoa tilanteesta.

Oheinen lomake täytettynä antaa kulloisellekin hoitavalle taholle niitä tietoja, joita se tarvitsee. Tulosta ja täytä, ja pidä aina mukanasi!

Lomake on Word-tiedosto, jonka voit täyttää tietokoneella. Jos tiedosto ei aukea tai kaipaat sen kanssa muuta apua, ole yhteydessä yhdistykseen.

Aiheet

Lisää luettavaa

Mitä on invasiivinen hengitystukihoito?

Elämää ylläpitävä, invasiivinen hengitystukihoito tarkoittaa henkitorviavanteen kautta ja ympärivuorokautisesti toteutettavaa hengityksen avustamista hengityslaitteella. Hengityslaite ”tuulettaa” keuhkoja puhaltamalla ilmaa hengitysteihin (sisäänhengitys) ja antamalla ...

Mikä on NIV eli non-invasiivinen hengitystukihoito?

NIV tulee sanoista non-invasiivinen ventilaatio eli kajoamaton hengitystuki. Ventilaatio tarkoittaa ilman kuljetusta keuhkoihin ja niistä ulos. Suomeksi ventilaatio käännetään sanalla keuhkotuuletus. NIV-hoidossa hengitystä ...

Keitä tarkoitamme elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjillä?

Elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjiksi on yhdistyksessä hahmotettu jonkin perussairauden tai vamman omaavat henkilöt, joiden tilanne Elämää ylläpitävää hengitystukea näille ihmisille ...

Videoita ja esityksiä

Videoita sekä seminaariesityksiä ja luentoja vuosien varrelta yhdistyksen järjestämistä tilaisuuksista. Osa materiaalista on vain englanniksi, ja saavutettavuudessa on puutteita. Videot ...

Skip to content