Hengitystuki ry

Työskentely hengityslaitetta 24/7 käyttävän henkilön kotona

Tervetuloa tutustumaan elämää ylläpitävän hengityslaitetta 24/7 käyttävän henkilön kotona työskentelyä koskevaan koulutusmateriaaliin!

Materiaali on tarkoitettu tukemaan työnantajan tarjoamaa perehdytystä ja avaa asioita hengityslaitteen käyttäjien näkökulmasta.

Materiaali koostuu johdannon lisäksi neljästä aihepiiristä:

  1. Hengityslaitteen käyttäjän yksilöllisten tarpeiden huomioiminen
  2. Hengityslaitteen käyttäjän oman näköisen elämän toteuttaminen
  3. Toisen kotona työskentelemisen etiikka sekä
  4. Työskentelytavat

 

Kustakin aihepiiristä on tietoa ja pohdintatehtävä. Materiaalin osiot avautuvat klikkaamalla otsaketta. Kunkin otsakkeen alla olevia dioja voi selata nuolilla dian alakulmasta. Nuolet tulevat näkyviin, kun viet hiiren dian päälle.

Aiheet

Lisää luettavaa

Mitä on invasiivinen hengitystukihoito?

Elämää ylläpitävä, invasiivinen hengitystukihoito tarkoittaa henkitorviavanteen kautta ja ympärivuorokautisesti toteutettavaa hengityksen avustamista hengityslaitteella. Hengityslaite ”tuulettaa” keuhkoja puhaltamalla ilmaa hengitysteihin (sisäänhengitys) ja antamalla ...

Mikä on NIV eli non-invasiivinen hengitystukihoito?

NIV tulee sanoista non-invasiivinen ventilaatio eli kajoamaton hengitystuki. Ventilaatio tarkoittaa ilman kuljetusta keuhkoihin ja niistä ulos. Suomeksi ventilaatio käännetään sanalla keuhkotuuletus. NIV-hoidossa hengitystä ...

Keitä tarkoitamme elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjillä?

Elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjiksi on yhdistyksessä hahmotettu jonkin perussairauden tai vamman omaavat henkilöt, joiden tilanne Elämää ylläpitävää hengitystukea näille ihmisille ...

Videoita ja esityksiä

Videoita sekä seminaariesityksiä ja luentoja vuosien varrelta yhdistyksen järjestämistä tilaisuuksista. Osa materiaalista on vain englanniksi, ja saavutettavuudessa on puutteita. Videot ...

Skip to content