Hengitystuki ry

pyörätuolin pyörä, jossa näkyvillä oransseja ja sinertäviä heijastimia

Uudistuvan vammaispalvelulain perusmuutoksista

Vammaispalvelulakiuudistus tuo mukanaan monia muutoksia. Tässä niistä elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjille keskeisimmät on esitelty lyhyesti. Tarkempaa tietoa saa jatkossa esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Vammaispalvelujen käsikirjasta ja omalta hyvinvointialueelta.

Henkilökohtainen apu

Hyvinvointialueen on tarjottava henkilökohtaisen avun järjestämiseen kolme erilaista järjestämistapaa:

  • työnantajamalli
  • palveluseteli
  • hyvinvointialueen oma tuottamismalli (esimerkiksi itse tai yksityiseltä palveluntuottajalta ostettu henkilökohtainen apu)

Työnantajaksi ei ole pakko ryhtyä

Henkilökohtaisten avustajien työnantajaksi ryhtyjän on annettava kirjallinen suostumus eli ketään ei voi pakottaa työnantajaksi vasten tahtoa.

Perheenjäsen entistä helpommin henkilökohtaiseksi avustajaksi

Perheenjäsen voi toimia henkilökohtaisena avustajana esimerkiksi sijaistilanteissa.

Sijaisjärjestelyt on sovittava ennalta

Asiakassuunnitelmaan ja palveluja koskeviin päätöksiin on kirjattava, miten sijaisjärjestelyt tuotetaan ja toteutetaan.

Asumisen tuen palvelukokonaisuus

Asumisen tuen tarkoitus on, että vammainen henkilö voi asua mahdollisimman itsenäisesti.

Aiemmassa laissa omaan kotiin tuotavan palveluasumisen nimellä tunnettuun asumisen tuen palvelukokonaisuuteen on mahdollista sisällyttää myös muiden lakien kuten sosiaalihuolto- tai terveydenhuoltolain mukaisia palveluja. Nämä palvelut ovat asumisen tuen kokonaisuuden osana maksuttomia.

On siis syytä huolehtia, että kyseiset palvelut sisältyvät vammaispalvelupäätökseen. Asumisen tuen on muodostettava henkilön yksilöllisten tarpeiden mukainen palvelukokonaisuus.

Liikkumisen tuki

Aiemmassa laissa kuljetuspalveluina tunnetun liikkumisen tuen matkojen minimimääriin ei tule muutoksia. Matkoja voi tehdä omassa asuinkunnassa sekä oman asuinkunnan ja toiminnallisten lähikuntien taikka oman elämän kannalta merkittävien kuntien välillä.

Liikkumisen tukea voidaan järjestää paitsi kuljetuspalveluina myös henkilökohtaisen avun, saattajan tai auton taikka muun soveltuvan ajoneuvon käyttöön myöntämisenä. Hyvinvointialueiden on tarjottava vähintään kuljetuspalveluita ja henkilökohtaista apua ja saattajaa liikkumisen tuen toteuttamistapoina.

Liikkumisen tuki voidaan hakemuksesta jaksottaa korkeintaan yhden vuoden ajalle. Kun kuukausittainen matkamäärä joustaa, voi esimerkiksi kesällä liikkua enemmän kuin talvella.

Matkan aikana on oikeus tehdä kohtuullinen pysähdys tai poikkeama asiointia varten.

Hakemuksesta voi saada myös euro- tai kilometrimääräpohjaista liikkumisen tukea matkamääräpohjaisen sijaan. Näitä matkoja voi tehdä koko maan alueella.

Monta muutakin uudistusta

Vammaispalvelulain uudistus sisältää myös aivan uusia palveluja kuten lyhytaikainen huolenpito, tuettu päätöksenteko, erityinen osallisuuden tuki ja valmennus. Tarjoamme niistä tarkempaa tietoa elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjien näkökulmasta myöhemmin.

Aiheet

Lisää luettavaa

Mitä on invasiivinen hengitystukihoito?

Elämää ylläpitävä, invasiivinen hengitystukihoito tarkoittaa henkitorviavanteen kautta ja ympärivuorokautisesti toteutettavaa hengityksen avustamista hengityslaitteella. Hengityslaite ”tuulettaa” keuhkoja puhaltamalla ilmaa hengitysteihin (sisäänhengitys) ja antamalla ...

Mikä on NIV eli non-invasiivinen hengitystukihoito?

NIV tulee sanoista non-invasiivinen ventilaatio eli kajoamaton hengitystuki. Ventilaatio tarkoittaa ilman kuljetusta keuhkoihin ja niistä ulos. Suomeksi ventilaatio käännetään sanalla keuhkotuuletus. NIV-hoidossa hengitystä ...

Keitä tarkoitamme elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjillä?

Elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjiksi on yhdistyksessä hahmotettu jonkin perussairauden tai vamman omaavat henkilöt, joiden tilanne Elämää ylläpitävää hengitystukea näille ihmisille ...

Videoita ja esityksiä

Videoita sekä seminaariesityksiä ja luentoja vuosien varrelta yhdistyksen järjestämistä tilaisuuksista. Osa materiaalista on vain englanniksi, ja saavutettavuudessa on puutteita. Videot ...

Skip to content