Hengitystuki ry

Hengityslaite ja sähkökatko

Sähkökatkoihin varautuminen on kaikille tärkeää, mutta elämää ylläpitävän hengitystuen käyttäjille se on olennaista. Hengityslaite ja imulaite eivät toimi ilman sähkövirtaa. Suorastaan välttämätöntä sähkökatkojen ennakointi on, jos hengitystuen käyttäjä ei pärjää monta minuuttia ilman hengitystukea.

Moniin varautumisasioihin voi itse vaikuttaa. Osa edellyttää eri tahoilta kysymistä tai pyytämistä, asioiden selvittämistä ja joskus vaatimistakin. Oikea vastaajataho riippuu aiheesta ja palvelujen järjestämisen mallista, mutta yleisellä tasolla omat terveydenhoidon kontaktit ja palveluntuottajat ovat hyvä paikka aloittaa.

Jos on yleisessä tiedossa, että sähkökatkoja tulee alueellesi suunnitellusti, kannattaa seurata tästä annettavia ilmoituksia sähköyhtiöiden verkkosivuilta ja uutisista. Tämä helpottaa varautumista, kun tiedät esimerkiksi missä vaiheessa hengityslaitteen akun kannattaa olla täynnä.

Varmista hengityslaitteen virransaanti

Jokaisen elämää ylläpitävän hengitystuen käyttäjän hengityslaite on toivottavaa olla sellaista mallia, että siinä voidaan käyttää akkuja.

Varsinaisen akun lisäksi kannattaa hankkia muutama vara-akku. Vara-akkujen avulla pärjää tarvittaessa ilman verkkovirtaa koneen mallista ja vara-akkujen määrästä ja kunnosta riippuen pitkäänkin. Vara-akkuja on syytä olla useita, ja niiden ikää ja kestoa on tarpeen seurata ja vaihtaa ne uusiin säännöllisesti tarpeen tullen. Vara-akut kannattaa ladata ja huoltaa varsinaisten akkujen tapaan säännöllisesti.

Hengityslaite voidaan lisäksi kytkeä sähköpyörätuolin akkuun. Tähän tarvitaan tupakansytytinliitäntä ja konvertteri eli tehonmuokkain, jotka sähköpyörätuolin huollosta vastaava taho osaa asentaa. Sähköpyörätuolinkin akku tarvitsee kuitenkin latausta, mikä pitää ottaa huomioon akkujen yhteiskestoa laskiessa.

Varalaite hengityslaitteelle

Mikäli sinulla ei ole varalaitetta hengityslaitteellesi, käänny hoitavan yksikkösi puoleen ja keskustele heidän kanssaan sähkökatkoihin varautumisen tarpeellisuudesta.

Varalaitteen akku on syytä aina pitää ladattuna. Sen avulla voi myös ladata varsinaisen hengityslaitteen vara-akkuja niin, että ne ovat aina täynnä.

Varmista, että varalaitteen asetukset ovat samat kuin varsinaisessa hengityslaitteessasi. 

Hengityspalje aina toimintakunnossa

Hengityspalje aina toiminta-kunnossa

Hätätilanteita varten on tärkeintä, että käsikäyttöinen hengityspalje on toimintakunnossa ja aina lähellä. Jos sellaista ei vielä ole, vaadi se ja sekä opastus sen käyttöön hoitavalta taholta!

Hengityspalkeen ja sen suodattimien uusiminen, säännöllinen puhdistus ja huolto ovat ensisijaisia tehtäviä, sillä kaapissa viisi vuotta pussissa säilytetty hengityspalje ei ole toimintakuntoinen. Sähkökatkojen varalta on silloin pyydettävä uusi hengityspalje hoitavasta yksiköstä.

Hengityspalkeen käyttöä on myös hyvä harjoitella säännöllisesti työntekijöiden kanssa. Vaikka heillä olisi kokemusta palkeen käytöstä, on se jokaisen palkeen käyttäjän kohdalla kuitenkin hieman erilaista ja harjoittelu auttaa toimintavarmuudessa. Harjoittelu on hyödyllistä myös siltä varalta, että hengityspalkeelle tulee muutakin käyttöä. Esimerkiksi trakeostomiakanyylin tipahtaessa irti hengityspalkeella voi kyseisessä tilanteessa peittää henkitorviavanteen aukon ja puhaltaa ilmaa, kunnes uusi kanyyli saadaan paikalleen.

Matka-imulaite verkkokäyttöisen imun rinnalle

Varsinaisen imulaitteen kannattaa aina olla sekä verkkoviralla toimiva että akkukäyttöinen.

Jotkin mallit voidaan kytkeä auton tupakansytyttimeen virran saamiseksi, eli jos tupakansytytinpistoke on asennettuna sähköpyörätuoliin, voi sitä hyödyntää myös imulaitteen kanssa.

Imulaitteisiin harvemmin saa vara-akkuja, joten paras vaihtoehto on toisen akkukäyttöisen imulaitteen hankkiminen varalle.

Kostuttajan virransaanti

Hengityslaitteeseen kytkettävät aktiiviset kostuttajat tarvitsevat verkkovirtaa. Ne voidaan kuitenkin virittää toimimaan esimerkiksi sähköpyörätuolin akun avulla tupakansytytinpistokkeen tai muun kytkennän kautta. Tämä yhteys pitää kuitenkin teettää samassa paikassa, josta olet saanut sähköpyörätuolisi.

Varmista joka tapauksessa, että sinulla on hengityslaitteeseesi letkut ja asetukset, jotka toimivat ilman aktiivista kostuttajaa, sekä muutama passiivinen kostuttaja varastossa.

Muu sähköiset apuvälineet

Elämää ylläpitävää hengityslaitetta käyttävillä on lähes aina muitakin sähköä vaativia apuvälineitä tai muita sähköisiä elämää helpottavia ratkaisuja. Tee lista omista sähköistetyistä apuvälineistäsi, ja kirjaa siihen vaativatko apuvälineet verkkovirtaa vai onko niissä akku, sekä pärjäätkö ilman niitä hetken tai jopa vuorokauden. Listaan voi laittaa myös muita huomioita, joista esimerkkejä alla.

Oven avaaja – Saako oven auki ilman sähköistä avaajaa? Pystytkö tekemään sen itse? Saako avaajan kytkettyä mekaanisesti irti väliaikaisesti, jotta ovi on helpompi avata?

Sähköilmapatja – Miten kauan patjassasi säilyy ilma ilman sähköä? Onko sinulla tavallista patjaa varalle?

Sähköisesti säädettävä sänky – Voiko sänkyä säätää myös ilman verkkovirtaa? Jos ei, mikä on sille paras asento sähkökatkon varalle oma mukavuutesi ja kaikkien ergonomia huomioiden?

Sähköpyörätuoli – Miten usein sen akut ladataan ja huolletaan?

Hoitajakutsu – Toimivatko kaikki osat ilman verkkovirtaa? Jos kutsu tarvitsee internet-yhteyttä, tarvitseeko internet-yhteytesi verkkovirtaa?

Kommunikoinnin apuvälinet – Vaativatko ne aina verkkovirtaa? Miten usein niiden akut ladataan ja huolletaan? Pystytkö kommunikoimaan muilla keinoin ilman sähköistä apuvälinettä?

Palveluntuottajan / hoitavan yksikön suunnitelma ja ohjeet

Palvelun-tuottajan / hoitavan yksikön suunnitelma ja ohjeet

Mikäli hoitosi ja henkilökohtainen apusi tulee hoitavan yksikön tai palveluntuottajan kautta, ole heihin yhteydessä ja tiedustele heidän varautumissuunnitelmiaan ja pyydä ne myös itsellesi ja työntekijöillesi.

Varmista, että suunnitelma on sopiva juuri sinun kohdallasi eikä vain yleisen tason suunnitelma. Suunnitelman pitää huomioida esimerkiksi asumisjärjestelysi eli asutko kerrostalossa vai omakotitalossa, yksin vai perheen kanssa, miten paljot olet riippuvainen muista sähköllä toimivista laitteista ja niin edelleen. Suunnitelmassa pitää olla muutakin sisältöä kuin että soitetaan heti hätänumeroon ja sinut siirretään sairaalaan odottamaan sähkökatkon loppua.

Asumisyksiköissä pitää löytyä turvallisuussuunnitelma. Pyydä se luettavaksi. Suunnitelmassa kerrotaan, miten asumisyksikkö on varautunut vaaratilanteisiin.

Ohjeet työntekijöille sähkökatkon varalle

Riippumatta siitä, miten apusi ja hoitosi on järjestetty, on hyvä tehdä selkeät ohjeet työntekijöille siitä, miten kotonasi toimitaan sähkökatkojen aikaan. Hengityslaitteeseen liittyvien tietojen lisäksi voit kertoa esimerkiksi missä säilytetään taskulamppuja ja paristoja, koska pimeässä on vaikea toimia. Jos veden tulo on riippuvaista sähköstä omakotitalossa, se kannattaa kirjoittaa ylös, jotta vettä ei turhaan tuhlata, ja niin edelleen. Mikäli apuvälineisiisi liittyy jotain erityistä sähkökatkojen aikaan huomioitavaa, kirjaa se ohjeisiin.

Ohjeet voivat sisältää kuvia ja tekstiä. Ne on hyvä säilyttää helposti saatavilla. Jos alueellasi ennakoidaan sähkökatkojen tuloa, käy ohjeet ja niiden säilytyspaikka läpi työntekijöittesi kanssa.

Jos asut taloyhtiössä

Muutenkin kuin sähkökatkojen varalta on hyvä ottaa selville taloyhtiösi turvallisuus- tai pelastusvastaava. Hänen nimikkeensä vaihtelee. Joka tapauksessa taloyhtiössä pitää olla nimettynä yksi henkilö, joka osaa ohjeistaa pelastuslaitosta ja tietää väestönsuojan toiminnasta. Kerro tälle pelastusvastaavalle tilanteestasi ja miten se vaikuttaa esimerkiksi sähkökatkoista selviytymiseen. Näin hän tietää huomioida sinut paremmin hädän hetkellä.

Voit myös harkita tarraa oveen pelastuslaitosta varten. Tarra, jossa lukee ”täällä asuu hengityslaitteen käyttäjä” kertoo pelastuslaitokselle, että asunnon asukkaat tarvitsevat tavallista enemmän apua päästäkseen ulos.

Kerrostalossa on hyvä muistaa, että hissit ovat sähkökäyttöisiä. Tee siis varasuunnitelma, jos on uhka, että sähkökatko kestää päiväkausia tai sinulla tulee tärkeä tarve päästä ulos sähkökatkon aikaan.

Yhteys sähköyhtiöön

Kerro kotisi sähköntoimittajalle, että olet riippuvainen verkkovirrasta ja (ennalta ilmoittamaton) sähkökatkos on sinulle erittäin vaarallinen. Monet yhtiöt lähettävät tiedotuksia sähkökatkojen kestosta, vaikka tietoa ei muuten pystyttäisi hyödyntämään. Se on siis hyvä olla kirjattuna järjestelmään.

Kannattaa muistaa, että hätäkeskuksilla (112) ei ole roolia sähkönjakelun priorisoinnissa. He eivät siis voi vaikuttaa sähkön kulkemiseen. Hätäkeskus ei voi myöskään luovuttaa tietoja sähköyhtiöille.

Väestönsuojissa ei yleensä ole erillistä sähköä tarjolla. Niidenkään varaan ei siis kannata laskea sähkökatkojen aikaan.

Varavirtajärjestelmät

Varavirta-järjestelmät

Mikäli tarvitaan pidempiin sähkökatkoihin varautumista, vara-akut ja sähköpyörätuolin akut eivät välttämättä riitä. Tällöin kannattaa harkita jonkinlaisen varavirtajärjestelmän hankkimista. Varmista kuitenkin aina etukäteen terveydenhuollosta, minkälaisia varavirtajärjestelmiä saa käyttää hengityslaitteesi kanssa.

Helpoin vaihtoehto on varavirtalähde eli power bank. Sen pitää kuitenkin olla tehokas. 40Ah eli 40 000 mAh tilavuus virtalähteessä antaa virtaa hengityslaitteelle noin 6 tuntia. Kaikkia varavirtalähteitä ei kuitenkaan saa kiinni hengityslaitteisiin, joten varmista liitäntöjen yhteensopivuus ja etsi sopivat johdot! Käytännössä paras liitäntä on tupakansytytinpistoke.

Vapaa-ajan akku eli versio auton akusta on myös mahdollinen. Siinä kestää virta pidempään kuin varavirtalähteessä, mutta se vaatii todennäköisesti hieman hankalammat liittimet.

Usean päivän sähkökatkoihin on avuksi polttoaineella toimiva generaattori tai aurinkopaneeli. Molempia löytyy pieniäkin versiota.

Yleinen varautuminen sähkökatkoon

Yleistä tietoa varautumisesta, myös sähkökatkojen varalle, löytyy viranomaisten ja järjestöjen laatimasta varautumissuosituksesta kotitalouksille https://72tuntia.fi/

Perusohjeeksi annetaan suunniteltujen sähkökatkojen lähestyessä varata paristoja ja paristolla toimivia taskulamppuja kaappiin. Omakotitaloissa kannattaa varmistaa veden tulo. Pidempien sähkökatkojen kohdalla ruokahuolto ja sähkölämmitys voivat tulla ongelmaksi, mutta todennäköisesti hengityslaitteen virransaanti on tässä vaiheessa keskeinen huoli ja elämää ylläpitävän hengitystuen käyttäjä on joutunut siirtymään pois sähkökatkon alueelta.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

72tuntia.fi https://72tuntia.fi/

Pelastustoimi: Selviydytkö 72 tuntia? https://pelastustoimi.fi/koti-ja-arki/ennaltaehkaisy/72-tuntia

Pelastustoimi: Onko sinulla riittävä kotivara (72h) https://pelastustoimi.fi/koti-ja-arki/ennaltaehkaisy/kotivara

Yle: Suomalaisia kehotetaan tekemään kotona varautumiskävely sähkökatkojen varalta: kiinnitä näihin asioihin huomiota https://yle.fi/uutiset/74-20002375

Sähkökatkokartta https://sahkokatkokartta.fi/

Sähkökatkoja tulossa – Miten silloin toimii hengitys? https://pietar.in/2022/09/sahkokatkoja/

Pelastusalan asiantuntija: Näin jokaisessa kotitaloudessa kannattaa varautua kriiseihin juuri nyt https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000009103892.html

Varmuudenvuoksi.fi https://www.varmuudenvuoksi.fi

Yle: Monia sähkökatkot ärsyttävät, mutta Liisa Rautaselta ne voivat viedä hengen https://yle.fi/uutiset/3-12569515

Selkokieli

Selkokielisiä ja kuvallisia ohjeita sähkökatkoihin varautumiseen https://www.kehitysvammaliitto.fi/selkokielisia-ja-kuvallisia-ohjeita-sahkokatkoihin-varautumiseen/

Sähkökatkoihin varautuminen kotona https://verneri.net/yleis/sahkokatkoihin-varautuminen-kotona

Aiheet

Lisää luettavaa

Mitä on invasiivinen hengitystukihoito?

Elämää ylläpitävä, invasiivinen hengitystukihoito tarkoittaa henkitorviavanteen kautta ja ympärivuorokautisesti toteutettavaa hengityksen avustamista hengityslaitteella. Hengityslaite ”tuulettaa” keuhkoja puhaltamalla ilmaa hengitysteihin (sisäänhengitys) ja antamalla ...

Mikä on NIV eli non-invasiivinen hengitystukihoito?

NIV tulee sanoista non-invasiivinen ventilaatio eli kajoamaton hengitystuki. Ventilaatio tarkoittaa ilman kuljetusta keuhkoihin ja niistä ulos. Suomeksi ventilaatio käännetään sanalla keuhkotuuletus. NIV-hoidossa hengitystä ...

Keitä tarkoitamme elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjillä?

Elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjiksi on yhdistyksessä hahmotettu jonkin perussairauden tai vamman omaavat henkilöt, joiden tilanne Elämää ylläpitävää hengitystukea näille ihmisille ...

Videoita ja esityksiä

Videoita sekä seminaariesityksiä ja luentoja vuosien varrelta yhdistyksen järjestämistä tilaisuuksista. Osa materiaalista on vain englanniksi, ja saavutettavuudessa on puutteita. Videot ...

Skip to content