Hengitystuki ry

kädet kiinnittämässä apuvälinettä pyörätuolin niskatukeen

Palvelut

Tällä sivulla on tietoa hengityslaitteen kanssa ja varassa elävien henkilöiden palveluista. Nykyisin hengityshalvausstatuksen omaavien henkilöiden palvelut siirtyvät uudistuvan vammaispalvelulain nojalla järjestettäväksi ja samalla hengityshalvausstatus poistuu lainsäädännöstä. Ilman hengityshalvausstatusta elävien hengityslaitteen käyttäjien palvelut on tähänkin mennessä järjestetty vammaispalvelulain nojalla. Uusi vammaispalvelulaki tuo muutoksia moniin vammaispalveluihin.

Uuden vammaispalvelulain voimaantuloon on jäljellä

päivää
tuntia
minuuttia
sekuntia

Lakiuudistuksesta voit lukea myös Sosiaali- ja terveysministeriön sivulta osoitteessa https://stm.fi/vammaispalvelulaki

Älä tee uuteen lakiin pohjautuvia hakemuksia ennen lain voimaantuloa​

Ennen uuden lain voimaantuloa kaikki hakemukset käsitellään vanhan lain pohjalta. Voit valmistella hakemuksesi ja olla yhteydessä oikeihin tahoihin, mutta virallista hakemusta ei kannata tehdä ennen kuin uusi vammaispalvelulaki on voimassa.​

Elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjät jakautuvat lainsäädännöllisesti kahteen eri ryhmään: niihin, jotka saavat palvelunsa muiden vammaisten ihmisten tavoin sekä niihin, joilla ...

Kun elää pitkäaikaisen sairauden tai vamman kanssa, joutuu asioimaan monen viranomaistahon kanssa vaikka omat voimavarat kuluvat jo ihan tavallisessa arjessa. ...

Kaikki elämää ylläpitävän hengityslaiteen käyttäjien palveluita koskevat artikkelit

HUOM 1.10.2023 voimaan tuleva vammaispalvelulaki muuttaa tilannetta viimeistään lain siirtymäajan jälkeen, ks. http://htbackup.local/uusi-vammaispalvelulaki-tassa-ydinasiat-hengityslaitteen-varassa-elavan-henkilon-maaritelman-nakokulmasta Hengityshalvausstatuksen omaajien hengitystuesta huolehtiminen järjestetään kotona yleensä ...

Yhteistyöllä parempi elämä hengityshalvausstatuksen omaajille Osa hengityshalvausstatuksen omaajista kaipaa nykyistä enemmän arjen avustamista. Sijaispula on arkipäivää lähes ympäri maata. Nämä ...

Uusi vammaispalvelulaki oli tarkoitus saattaa voimaan 1.10.2023. Voimaantulo on kuitenkin siirretty 1.1.2025 saakka. Hengityshalvausstatuksen omaajille lakiuudistus on erittäin merkittävä. Hengityshalvausstatusta ...

Vammaispalvelulakiuudistus tuo mukanaan monia muutoksia. Tässä niistä elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjille keskeisimmät on esitelty lyhyesti. Tarkempaa tietoa saa jatkossa esimerkiksi ...

Kun elää pitkäaikaisen sairauden tai vamman kanssa, joutuu asioimaan monen viranomaistahon kanssa vaikka omat voimavarat kuluvat jo ihan tavallisessa arjessa. ...

Järjestimme webinaarin uuden vammaispalvelulain tuomista muutoksista yhdistyksemme jäsenien kannalta. Puhujaksi saimme Maija Voutilaisen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Webinaarin painotus oli ...

Skip to content