Hengitystuki ry

Turvallisemman ja toimivan tapahtuman periaatteet

Me Hengitystuki ry:ssä haluamme tarjota kaikille turvallisemman tavan osallistua tapahtumiimme.

Turvallisemmilla tapahtumilla vahvistetaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten ja ihmisryhmien osallisuutta.

Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi tapahtumissa ilman pelkoa epäasiallisesta käytöksestä. Pyydämme kaikkia tapahtumiimme osallistuvia sitoutumaan turvallisemman tilan ja tapahtuman periaatteisiimme.

Kunnioittaminen​

 • Kunnioita jokaisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa sekä itsemääräämisoikeutta. Jokainen määrittelee omat fyysiset ja psyykkiset rajansa.
 • Kunnioita toisen kokemusta ja itsemäärittelyä. Älä yleistä omaa kokemustasi muita koskevaksi tai tee oletuksia toisten kokemuksista, elämäntilanteesta tai identiteetistä.
 • Kunnioita muiden ajankäyttöä. Tule paikalle ajoissa. Verkkotilaisuuksissa pidä mikrofoni ja web-kamera kiinni, jotta ne eivät häiritse muita. Jos tilaisuudessa on keskustelua, osallistu rauhallisessa paikassa. Ylimääräinen melu tai kuvan taustalla oleva liike saattaa häiritä puheenvuoroosi keskittymistä.

Osallisuus​

 • Anna jokaiselle mahdollisuus osallistua. Huolehdi osaltasi, että keskustelussa kaikki saavat mahdollisuuden puhua ja tulla kuulluiksi. Älä jyrää muiden mielipiteitä ja anna puheenvuoro.
 • Kunnioita toisten yksityisyyttä ja käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti.
 • Jos olet eri mieltä jonkun kanssa, ilmaise se rakentavalla ja rauhanomaisella tavalla. Keskity asiaan, älä henkilöön.
 • Ole avoimin mielin ja opi toisilta. Jokainen mokaa joskus.
 • Tiedosta omat ennakko-oletuksesi ja tarkastele kriittisesti omaa ajatteluasi. Älä pidä omia näkemyksiäsi ainoina oikeina. Älä tee oletuksia esimerkiksi toisten terveydentilasta, sukupuolesta, taustasta, perhesuhteista tai mielipiteestä.

Jos kohtaat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua​

 • Pyydä apua tapahtuman järjestäjältä. Järjestäjällä on velvollisuus puuttua periaatteiden vastaiseen käytökseen.
 • Jos voit, puutu huomaamaasi epäasialliseen kohteluun. Pyydä häiritsijää lopettamaan ja osoita tukesi epäasiallisen kohtelun kokeneelle.
 • Voit antaa palautetta tapahtuman saavutettavuudesta ja turvallisuudesta tapahtuman järjestäjälle myös jälkikäteen.

 

Tätä ohjeistusta päivitetään tarpeen mukaan. Perusperiaatteet pysyvät kuitenkin samana. Kunnioita muita osallistujia ja anna kaikkien osallistua omalla tavallaan.

Hengitystuki ry:n tavoittaa viestilomakkeen kautta tai sähköpostilla info@hengitystuki.fi

Skip to content