Uudistuvan vammaispalvelulain perusmuutoksista

Vammaispalvelulakiuudistus tuo mukanaan monia muutoksia. Tässä niistä elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjille keskeisimmät on esitelty lyhyesti. Tarkempaa tietoa saa jatkossa esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Vammaispalvelujen käsikirjasta ja omalta hyvinvointialueelta.

Henkilökohtainen apu

Hyvinvointialueen on tarjottava henkilökohtaisen avun järjestämiseen kolme erilaista järjestämistapaa:

  • työnantajamalli
  • palveluseteli
  • hyvinvointialueen oma tuottamismalli (esimerkiksi itse tai yksityiseltä palveluntuottajalta ostettu henkilökohtainen apu)

Työnantajaksi ei ole pakko ryhtyä

Henkilökohtaisten avustajien työnantajaksi ryhtyjän on annettava kirjallinen suostumus eli ketään ei voi pakottaa työnantajaksi vasten tahtoa.

Perheenjäsen entistä helpommin henkilökohtaiseksi avustajaksi

Perheenjäsen voi toimia henkilökohtaisena avustajana esimerkiksi sijaistilanteissa.

Sijaisjärjestelyt on sovittava ennalta

Asiakassuunnitelmaan ja palveluja koskeviin päätöksiin on kirjattava, miten sijaisjärjestelyt tuotetaan ja toteutetaan.

Asumisen tuen palvelukokonaisuus

Asumisen tuen tarkoitus on, että vammainen henkilö voi asua mahdollisimman itsenäisesti.

Aiemmassa laissa omaan kotiin tuotavan palveluasumisen nimellä tunnettuun asumisen tuen palvelukokonaisuuteen on mahdollista sisällyttää myös muiden lakien kuten sosiaalihuolto- tai terveydenhuoltolain mukaisia palveluja. Nämä palvelut ovat asumisen tuen kokonaisuuden osana maksuttomia.

On siis syytä huolehtia, että kyseiset palvelut sisältyvät vammaispalvelupäätökseen. Asumisen tuen on muodostettava henkilön yksilöllisten tarpeiden mukainen palvelukokonaisuus.

Liikkumisen tuki

Aiemmassa laissa kuljetuspalveluina tunnetun liikkumisen tuen matkojen minimimääriin ei tule muutoksia. Matkoja voi tehdä omassa asuinkunnassa sekä oman asuinkunnan ja toiminnallisten lähikuntien taikka oman elämän kannalta merkittävien kuntien välillä.

Liikkumisen tukea voidaan järjestää paitsi kuljetuspalveluina myös henkilökohtaisen avun, saattajan tai auton taikka muun soveltuvan ajoneuvon käyttöön myöntämisenä. Hyvinvointialueiden on tarjottava vähintään kuljetuspalveluita ja henkilökohtaista apua ja saattajaa liikkumisen tuen toteuttamistapoina.

Liikkumisen tuki voidaan hakemuksesta jaksottaa korkeintaan yhden vuoden ajalle. Kun kuukausittainen matkamäärä joustaa, voi esimerkiksi kesällä liikkua enemmän kuin talvella.

Matkan aikana on oikeus tehdä kohtuullinen pysähdys tai poikkeama asiointia varten.

Hakemuksesta voi saada myös euro- tai kilometrimääräpohjaista liikkumisen tukea matkamääräpohjaisen sijaan. Näitä matkoja voi tehdä koko maan alueella.

Monta muutakin uudistusta

Vammaispalvelulain uudistus sisältää myös aivan uusia palveluja kuten lyhytaikainen huolenpito, tuettu päätöksenteko, erityinen osallisuuden tuki ja valmennus. Tarjoamme niistä tarkempaa tietoa elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjien näkökulmasta myöhemmin.

Lisää ajankohtaisia uutisia:

Etäjuttutuokio 11.1. klo 16-17.30

EtäjVapaamuotoiset etäjuttutuokiot jatkuvat tammikuussa! Torstaina 11.1. keräännymme taas Teams-yhteydellä keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Jaetaan hyviä juttuja siitä, miten voi valvoa etujaan. Ja jutellaan muutenkin sen mukaan,

Lue lisää »

Presidentinvaalit 2024 ja kotiäänestys

Kotona voi äänestää ennakkoon, jos äänestäjän kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestyksessä

Lue lisää »

Pyydä tietoihisi riskimerkintää

Jos käytät elämää ylläpitävää hengityslaitetta, on kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten tärkeä ymmärtää miten toimia kanssasi päivystys- ja akuuttitilanteissa varsinkin silloin, jos et itse pysty kertomaan tilanteestasi.

Lue lisää »

Tervetuloa verkkosivuillemme!

Kaipaamme hieman palautetta sivustomme sisällöstä. Toivottavasti jaksat vastata yhteen kysymykseen.

Tietoa käytetään toimintamme kehittämiseen. Kiitos!

Skip to content