Hengitystuki ry

Vammaispalvelulain soveltamisalan tarkentamisehdotus lausuntokierrokselle

otuksessa vammaispalvelulain soveltamisalaa ehdotetaan muutettavaksi usealla tavalla.

Huomattava muutos soveltamisalaan koskee vammaisen henkilön määritelmän yksinkertaistamista. Vammaisella henkilöllä tarkoitettasiin sellaisia henkilöitä, jotka tarvitsevat amman tai sairuden aiheuttaman pitkäaikaisen toimintarajoitteen johdosta välttämättä apua tai tukea tavanomaisessa elämässä.

Ehdotuksessa halutaan selventää sitä, että vammaispalvelulaki on toissijainen laki yleislakeihin nähden. Vammaislain perusteella järjestettäisiin palvleuita vain, jos ensisijaisessa lainsäädännössä tarkoitetut palvelut eivät olisi henkilön yksilöllisen palvelutarpeen ja edun kannalta sopivia ja riittäviä.

Vammaisen henkilön palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä olisi siten selvitettävä, voisiko riittävät ja sopivat sekä henkilön edun mukaiset palvelut saada yleislakien eli esimerkiksi sosiaalihuolto- tai terveydenhuoltolain perusteella. Lisäksi olisi arvioitava, poikkeaako vammaisen henkilön palvelutarve elämänvaiheessa tavanomaisesta tarpeesta, sillä eri elämänvaiheita koskeva tavanomainen tuki olisi järjestettävä yleislakien perusteella. Näillä muutoksilla pyrittänee ohjaamaan esimerkiksi iäkkäiden ihmisten palvelujen järjestämistä ensisijaisesti muiden kuin vammaispalvelulain perusteella toteutettavaksi.

Palveluista mahdollisesti perittävä asiakasmaksun ei haluttaisi olevan lain ja palvelun valinnan perustelu. Vammaispalvelulakiin lisättäisiin kuitenkin ns. suojasäännös, jossa asiakasmaksu pitäisi jättää määräämättä, alentaa tai jättää perimättä, jos se uhkaisi palvelun käyttöön saamista ja palvelujen yksilöllistä järjestämistä.

Myös sosiaalihuoltolakia halutaan selkeyttää asiakasmaksun osalta siten, että palvelusta perittävä maksun ei pitäisi vaikuttaa asiakkaan edun arviointiin.

Hengitystuki ry tulee laatimaan lausunnon lakiluonnoksesta eli ottamaan kantaa ehdotettuihin muutoksiin. Lausuntokierros päättyy 31.5., jonka jälkeen lausuntopalaute käydään läpi sosiaali- ja terveysministeriössä. Soveltamisalan täsmentämistä koskeva lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä. Voit tutustua lakiluonnokseen täällä: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=00c6e866-2f33-4a1d-821c-d3a5535623e8

Lisää uutisia

Hengitystuki ry:n hallitus

Yhdistyksemme vuosikokous päätti, että yhdistyksen hallitus jatkaa työskentelyä nykykokoonpanossaan. Onnittelut kaikille uudelleen mukaan valituille! Pääset tutustumaan hallituksen jäseniin tästä.

...

Toimisto hiljenee kesänviettoon

Hengitystuki ry toivottaa kaikille leppoisaa ja rentoa juhannista! Juhannuksen myötä toimisto hiljenee kesänviettoon. Osa-aikainen järjestöavustajamme Anna työskentelee kuitenkin myös heinäkuussa. ...

Kotisivuja on järjestelty

Hengitystuki ry:n kotisivuja on järjestelty hiukan uusiksi. Löydät nyt toivottavasti aiempaa helpommin tarvitsemaasi tietoa, kun tieto on ryhmitelty tarkemmin. Käy ...

Yhdistyksemme huolissaan vammaispalvelulain soveltamisalaa koskevasta lakiluonnoksesta

Hengitystuki ry on antanut lausunnon 1.1.2025 voimaan tulevaa vammaispalvelulakia koskevasta soveltamisalan muutosluonnoksesta. Yhdistyksemme pitää lakiluonnosta monin tavoin ongelmallisena ja soveltamista ...

Sydämelliset onnittelut järjestötoiminnan uranuurtajalle!

Kerttu Grönman oli vuonna 1972 perustamassa Lihastautiliiton edeltäjää. Kun hengitystuki tuli 18-vuotta sitten tarpeelliseksi, hän liittyi yhdistykseemme ja antoi monta ...

Laita oma nimesi näkyville yhdistyksen WhatsApp-ryhmiin

Yhdistyksen Whatsapp-ryhmät ovat toiminnassa! Ryhmiä on kaksi erilaista – yksi vertaistuelle ja keskinäiselle jutustelulle sekä toinen ryhmä yhdistyksen tiedotukseen. Löydät ...

Skip to content