Hengityshalvauspotilaiden aseman muutoksesta:

Vammaispalvelulaki uudistuu – pikakatsaus muutoksiin

Vammaispalvelulakiuudistuksen on tarkoitus astua voimaan 1.1.2023 alkaen.

Siirtymäaikaa on kuitenkin kolme vuotta eli viimeistään 1.1.2026 on nykyiset vammaispalvelut järjestettävä uuden lain mukaisiksi.

Vammaisen henkilön palvelutarpeen muuttuessa siirtymäajalla hänelle tulee tehdä palvelutarpeen arviointi ja siinä yhteydessä palvelut on järjestettävä uuden lain mukaisiksi.

Vammaispalvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle

Kunta ei enää 1.1.2023 tee vammaispalvelupäätöksiä, vaan niiden tekeminen siirtyy hyvinvointialueille.

Hyvinvointialueilla on jokaisella omat tapansa järjestää tämä siirto käytännössä. Voi olla, että sosiaalityöntekijänä säilyy sama tuttu työntekijä, mutta voi olla, että työntekijä vaihtuu. Hyvinvointialue tiedottaa asiasta, mutta kannattaa itsekin kysellä nykyiseltä sosiaalityöntekijältä tai seurata kunnan ja hyvinvointialueen uutisointia.

Henkilökohtaisen avun järjestämiseksi on oltava kolme erilaista vaihtoehtoa

Ketään ei uudistuksen jälkeen saa enää pakottaa henkilökohtaisten avustajien työnantajaksi, vaan tarjolla on oltava muitakin henkilökohtaisen avun järjestämismalleja.

 • Henkilökohtaista apua on voitava saada palvelusetelillä
 • Työnantajamallissa työnantajaksi ryhtyvältä on pyydettävä kirjallinen suostumus tehtävään
 • Lisäksi hyvinvointialueen tulee tarjota henkilökohtaista apua myös omana toimintanaan tai ostopalveluna

Perheenjäsenen toimimista henkilökohtaisena avustajana helpotetaan

Lakiuudistuksessa väljennetään perheenjäsenen mahdollisuutta työskennellä henkilökohtaisena avustajana.

 • Perheenjäsen voi jatkossa toimia henkilökohtaisena avustajana ”erityisestä” syystä, kuten esimerkiksi silloin, jos työntekijöitä on vaikea löytää. Aikaisemmin se oli mahdollista vain ”erityisen painavasta” syystä
 • Perheenjäsenen palkkaamisen tulee olla vammaisen henkilön edun mukaista

Henkilökohtaiseen apuun voi kuulua itsehoitoa vastaavia toimenpiteitä

Muutos koskee erityisesti nykyisiä hengityshalvausstatuksen omaajia, sillä hengityslaite mainitaan erikseen.

Henkilökohtaiseen apuun voi kuulua esimerkiksi hengityslaitteen käyttöön ja toimivuuteen liittyviä toimenpiteitä. Hyvinvointialueen on tarvittaessa annettava toimenpiteisiin ohjausta.

Palveluasuminen omassa kodissa tai asumisyksikössä muuttuu asumisen tuen palvelukokonaisuudeksi

Kyse on sekä palvelun nimen muuttumisesta että palvelun sisällön joustavoittamisesta.

 • Asumisen tuen palveluihin voidaan sisällyttää esimerkiksi terveydenhuollon kotiin tuotavia palveluja tai muiden lakien perusteella järjestettäviä palveluja

Asumisen tuen palvelukokonaisuutta ei lakiuudistuksessa määritellä täsmällisesti, koska tarkoitus on järjestää yksilöllisen tarpeen mukainen palvelukokonaisuus.

Liikkumisen tuki joustavoituu ja vaihtoehdoksi tulee myös matkabudjetti

Nykyinen vapaa-ajan matkaminimi 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa säilyy ennallaan.

 • Kuljetuspalvelun lisäksi liikkumisen tukea voidaan jatkossa järjestää saattajan tai henkilökohtaisen avun keinoin

Lisäksi käyttöön tulee vammaisen henkilön hakemuksesta kilometri- tai europohjainen matkabudjetti, joka ei olisi sidottu matkamäärään.

 • Matkabudjettia voisi käyttää kuntarajojen estämättä ja sen voisi jaksottaa korkeintaan vuoden ajalle yksilöllisten tarpeiden mukaan

Vammaispalvelupäätöksistä toistaiseksi voimassa olevia

Lakiuudistus tähtää siihen, että vammaispalveluista tehtävät päätökset tehtäisiin pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa oleviksi eli pysyviksi aina, kun se on mahdollista. Näin säästytään toistuvilta hakemuksilta.

Uusia palveluita ja myös ennallaan pysymistä

Vammaispalvelulakiuudistus yhdistää kaksi vanhaa lakia, kehitysvammalain ja aiemman vammaispalvelulain.

Uusina palveluina tarjotaan esimerkiksi

 • Valmennusta
 • Erityistä osallisuuden tukea
 • Tuettua päätöksentekoa sekä
 • Vaativaa moniammatillista tukea

Moni uusista palveluista on selvästi ajateltu tukemaan kehitysvammaisia henkilöitä, mutta myös joitakin muita ryhmiä.

Valmennusta on ajateltu myös elämänmuutostilanteisiin.

Tuttuja palveluita ovat aiemmin tässä tekstissä mainittujen lisäksi mm.

 • Esteettömän asumisen tuki eli asunnon ja sen välittömän lähiympäristön muutostyöt

Lyhytaikaisesta huolenpidosta ja päivätoiminnasta säädetään myös erikseen.

Eduskunta voi vielä muuttaa lain sisältöä ja esimerkiksi voimaantuloa

Eduskunnassa on syksyllä 2022 huomattava ruuhka, joten vammaispalvelulain läpimenoa on seurattava loppuun saakka. Yhdistyksemme tiedottaa etenemisestä, muutoksista ja voimaantulosta.

Lakiesityksen kokonaisuudessaan löydät täältä https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_191+2022.aspx

Hengityshalvausstatuksen omaajia koskevien muutosten esittelyn löydät täältä https://hengitystuki.fi/vammaispalvelulakiuudistus-ja-hengityshalvausstatuksen-omaajat-tilanne-lokakuussa-2022/

Lisää aiheesta:

Kansanedustajille lähti kannanotto

Yhdistyksemme on lähettänyt eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmälle VAMYTille kannanoton hengityshalvauspotilaiden palvelujen siirtymisestä vammaispalvelulakiesityksessä. Kannanoton ovat allekirjoittaneet kanssamme myös Heta-liitto, Lihastautiliitto, Kynnys ry, Polioliitto sekä Selkäydinvammaiset Akson

Lue lisää »

Tervetuloa verkkosivuillemme!

Kaipaamme hieman palautetta sivustomme sisällöstä. Toivottavasti jaksat vastata yhteen kysymykseen.

Tietoa käytetään toimintamme kehittämiseen. Kiitos!

Skip to content