Ajankohtaisia uutisia:

Vpl-uudistus ja hengityshalvausstatus: Sote-valiokunta ehdottaa muutoksia ja uutta käsitettä

Sosiaali- jaterveysvaliokunnan jäseniä kokouksessa pitkän päydän ääressä eduskunnassa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta toi vammaispalvelulakiesitystä koskevan mietintöluonnoksensa julkisuuteen 25.1.2023. Mietintöluonnos sisältää perustuslakivaliokunnan lausunnon edellyttämiä muutoksia ja muokkauksia.

Hengityshalvausstatuksen omaajien tulevaa asemaa koskevat muutokset sisältävät uuden käsitteenmäärittelyn: mietinnössä ehdotetaan hengityslaitteen varassa elävän henkilön käsitettä, joka määritellään henkilöksi, ”jonka elämän ylläpitäminen edellyttää henkitorviavanteen kautta toteutettavaa hengitystukihoitoa.”

Tämän määritelmän täyttävällä henkilöllä olisi valiokunnan ehdotuksessa oikeus saada taloudellista tukea ylläpitokustannuksiinsa silloin, kun hän ei ole terveydenhuollon laitoshoidossa. Taloudellisena tukena myönnettäisiin 1 400 euroa kuukaudessa. Mahdollinen asumistuki olisi kuitenkin ensisijainen tuki ja vähennettäisiin taloudellisesta tuesta.

Lisäksi määritelmän täyttävän henkilön terveydenhoitoon ehdotetaan maksuttomuutta kotona tarvittavia lääkkeitä lukuun ottamatta. Myös ylläpito laitoshoidon aikana olisi maksutonta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnos palaa eduskunnassa seuraavaksi takaisin perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi. Aikaa siihen ja lakiesityksen koko käsittelyprosessiin on tällä hallituskaudella jäljellä joitakin viikkoja. Lakiesityksen pitäisi olla sosiaali- ja terveysvaliovaliokunnassa käsiteltynä viimeistään 20. helmikuuta, jotta se ehditään käsitellä vaadittavat kaksi kertaa eduskunnan täysistunnoissa. Täysistuntokäsittelyjen välillä täytyy olla kolme päivää.Viimeinen täysistunto, jossa lakiesityksen kolmannen käsittelyn eli lopullisen hyväksymisen tulee tapahtua, on 3. maaliskuuta.

Yhdistyksemme tiedottaa asian etenemisestä.

Lisää uutisia:

Skip to content