Kirjoittaja Ilka Haarni

Muista kotiäänestysmahdollisuus aluevaaleissa!

Vuoden 2022 aluevaaleissa äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen kello 16. Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Kuka voi äänestää kotona? Kotona saa äänestää, mikäli äänestäjän kyky liikkua ja toimia on siinä määrin

Jatka lukemista »

Rokotevelvoite työntekijöille voimaan helmikuun alusta

Tartuntatautilakiin tehtiin joulukuussa 2021 väliaikainen muutos, jonka tavoitteena on suojata erityisesti covid-19-taudin vakaville seurauksille alttiiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja käyttävien asiakkaiden ja potilaiden henkeä ja terveyttä. Muutos edellyttää heidän kanssaan työskenteleviltä työntekijöiltä koronarokotteen ottamista tai sairastamalla saatua suojaa tautia vastaan helmikuun alusta alkaen. Kenen palveluissa rokotesuojaa edellytetään Covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiita asiakas- ja potilasryhmiä ovat

Jatka lukemista »

Vanhempi, kerro millaista toimintaa nuoresi toivoisi

TATU ry, Hengityslaitepotilaat ry ja Selkäydinvammaiset Akson ry järjestävät yhteisen vanhemmille suunnatun vertaistapaamisen verkossa Teamsin kautta. Järjestöjemme toimintaan ohjautuu varsin vähän selkäydinvamman tai elämää ylläpitävää hengityslaitetta käyttävää lapsia ja nuoria. Toivoisimme jatkossa tavoittavamme enemmän tähän kohderyhmään kuuluvia lapsia ja nuoria läheisineen. Olet tervetullut juttusille samaa kokeneiden kanssa torstaina 20.1.2022 klo 18.-19.30. Tutustutaan yhdessä toisiimme. Voit

Jatka lukemista »

UUTTA: kehitetään toimintaa nuorten kanssa

Hengityslaitepotilaat ry, Akson ry ja TaTu ry haluavat tarjota yhdessä selkäydinvamman saaneille tai hengityslaitetta käyttäville nuorille mahdollisuuksia tutustua toisiinsa. Järjestöjemme toimintaan ohjautuu varsin vähän lapsia ja nuoria. Toivoisimme jatkossa tavoittavamme enemmän lapsia ja nuoria läheisineen. Järjestämme yhdessä kaksi etätilaisuutta: yhden lasten ja nuorten vanhemmille torstaina 20.1.2022 klo 18-19.30 ja toisen nuorille itselleen keskiviikkona 26.1.2022 klo

Jatka lukemista »

Kaikki Suomen hengityshalvausstatuksen omaajat, vastatkaa valtakunnalliseen kyselyyn!

Hengityshalvausstatuksen omaajille suunnattu kysely on valtakunnallinen seurantakysely ja tarkoitettu kaikille statuksen omaajille, myös niille jotka eivät ole yhdistyksemme jäseniä. Kysely on jatkoa vuonna 2019 tehdylle ”Hengityshalvauspotilaiden arki, hyvinvointi ja palvelut” -selvitykselle ja sisältää tärkeitä kysymyksiä nykytilanteesta ja tulevaisuudesta. Sinä hengityshalvausstatuksen omaaja, vastaa ja levitä tietoa tästä valtakunnallisesta kyselystä kaikille muillekin tuntemillesi hengityshalvausstatuksen omaajille, jotta saisimme

Jatka lukemista »

Hengityslaitteen käyttäjille kaksi kyselyä – vastaathan!

Yhdistyksemme on laatinut kaksi kyselyä, yhden hengityshalvausstatuksen omaajille ja toisen niille, joilla statusta ei ole.   Pyydämme kaikkia jäseniämme ja kaikkia muita hengityshalvausstatuksen omaajia vastaamaan näihin tärkeisiin kyselyihin joulukuun aikana. Hengityshalvauspäätöksen saaneiden kysely Hengityshalvausstatuksen omaajille suunnattu kysely on valtakunnallinen seurantakysely ja tarkoitettu myös kaikille niille statuksen omaajille, jotka eivät ole yhdistyksemme jäseniä. Kysely on jatkoa vuonna

Jatka lukemista »

Terhi Toikkanen Vammaisfoorumin hallitukseen

Yhdistyksemme hallituksen jäsen Terhi Toikkanen on valittu Vammaisfoorumin hallitukseen 2022. Liisa Rautasen kausi päättyy vuoden 2021 lopussa. ”Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille. Tunnistipa ihminen itsensä vammaiseksi henkilöksi tai ei, tulee palveluun oikeutetulle ja apua hakevalle myöntää hänen tarvitsemansa lakiin perustuvat palvelut. Yhdenvertaisuuden vaatimus ei synny eriarvoisuuden havaitsemisesta, vaan yhdenvertaisuus on julkisen vallan turvaama kaikkien kansalaisten vapaus nauttia

Jatka lukemista »

Tietoa päivystykselle ja sairaalaan

Elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjä saattaa äkillisessä tilanteessa päätyä terveydenhuollossa sellaiseen paikkaan, jossa hengitystukihoidon tuntemus on rajallista. Mikäli hengtystuen tarve perustuu esimerkiksi lihassairauteen eikä keuhkosairauteen, näissä tilanteissa on tärkeä kertoa hiilidioksiditason mittaamisen merkityksestä. Mikäli tilanne on sellainen, jossa hengityslaitteen käyttäjä ei itse pysty kommunikoimaan, on mukana tärkeä olla tietoa tilanteesta. Oheinen lomake täytettynä antaa kulloisellekin hoitavalle

Jatka lukemista »
Skip to content