Hengitystuki ry

Tietosuojaseloste

Kuka tietojasi käsittelee?

Yhdistys

Hengitystukiry

Yhdyshenkilö

Toiminnanjohtaja Liisa Rautanen, liisa.rautanen(at)hengitystuki.fi

Tietojasi käsittelevät yhdistyksen työntekijät sekä satunnaisesti hallituksen jäsenet, esimerkiksi taloudenhoitaja tai henkilö, joka on vastuussa erilaisten tilaisuuksien ilmoittautumisten vastaanotosta.

Keiden tietoja käsittelemme

  • Yhdistyksen jäsenet
  • Potentiaaliset jäsenet
  • Verkkosivuston käyttäjät
  • Tapahtumiin ilmoittautuneet
  • Yhteistyökumppanit

Mistä saamme tiedot

Jäseniä koskevat tiedot saamme jäseniltä itseltään, samoin tapahtumiin ilmoittautuneilta. Potentiaalisten jäsenten sekä yhteistyökumppaneiden tietoja saamme paitsi heiltä itseltään myös etsimällä tarvittaessa yhteystietoja yhteistyökumppaneiden opastamina.

Tiedot, joita käsittelemme

Käsittelemme yhteystietoja kuten sähköposti tai organisaatio, yhdistyksen sääntöjen mukaisia jäsenrekisteritietoja sekä selvityksiä varten anonymisoituja kysely- ja haastattelutietoja. Näiden avulla yhdistys voi tarjota jäsenilleen ja muille tietoa sekä palveluita.

Miksi käsittelemme tietojasi

Jäsensuhteen hoitamiseksi ja yhdistyksen tilaisuuksien sekä materiaalien markkinoimiseen.

Kuka muu käsittelee tietojasi

Käyttämämme tietokoneohjelmistot kuten Microsoft tai Surveypal ja välttämättömät palveluntarjoajat kuten Webhotelli (sähköposti). Jäsenrekisteriohjelmamme on FloMembers, joiden tietosuojaseloste on osoitteessa https://support.floapps.com/knowledgebase.php?article=112

Kuinka kauan käsittelemme tietojasi

Käsittelemme tietojasi pääsääntöisesti niin kauan kuin jäsenyytesi tai se sopimus (kuten tapahtuman järjestäminen tai selvityksen teko), jonka vuoksi tarvitsemme tietoja, on voimassa.

Henkilötietoja säilytetään jäsenyytesi ajan ja puoli vuotta sen jälkeen ennen kuin ne poistetaan.

Kuinka suojaamme tietosi

  • Suojaamme internetyhteyden (https)
  • Käytämme palomuuria
  • Salaamme tietoja (kryptaus)
  • Rajaamme rekisteriin pääsyn henkilöihin, jotka sitä tarvitsevat
  • Sitoutamme henkilökunnan salassapitovelvoitteella

Oikeutesi

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Suoramarkkinointikielto

Emme myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.

Poisto-oikeus

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (ohjeet valituksen tekemiseen). Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että henkilötietojasi käsitellessämme rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohjeet valituksen tekemiseen).

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Hengityslaitepotilaat ry:n jäsenille, potentiaalisille jäsenille, yhteistyökumppaneille sekä verkkosivuston käyttäjille.

Tervetuloa verkkosivuillemme!

Kaipaamme hieman palautetta sivustomme sisällöstä. Toivottavasti jaksat vastata yhteen kysymykseen.

Tietoa käytetään toimintamme kehittämiseen. Kiitos!

Skip to content