Toimintaa

Hengitystuki ry järjestää jäsentapaamisia ja erilaisia tilaisuuksia. Tieto niistä kulkee pääasiassa  jäsenkirjeiden ja Facebook-sivun kautta. Tule mukaan tapaamaan muita elämää ylläpitävää hengityslaitetta käyttäviä, saamaan tietoa ja vaihtamaan kokemuksia! Uusin tieto ja vertaistuki on monella tavalla voimaannuttavaa ja kohtalotoveruudesta voi saada paljon irti. Myös läheiset ovat lämpimästi tervetulleita.

Yhdistyksen toimintaan kuuluvat myös seminaarit ja webinaarit, joissa käsitellään elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjien palveluita ja hengitystukihoitoa. Tarjoamme myös täydennyskoulutusta palvelujen järjestäjille ja työntekijöille käyttäjänäkökulmasta.

AJANKOHTAISTA

AJANKOH-TAISTA

Yhdistyksessä tapahtuu

Yhdistyk-sessä tapahtuu

Etäjuttutuokio 29.2. klo 16-17.30

Helmikuun juttutuokio järjestetään karkauspäivänä 29.2. alkaen klo 16. Aihe on vapaa, eli tervetuloa keskustelemaan! Juttutuokiot perustuvat vertaistukeen ja ne ovat suunnattu kaikille hengitystuen käyttäjille. Läheisetkin

Lue lisää »

Yhdistyksen kannanotot ja Lausunnot

Yhdistyk-sen kannan-otot ja Lausunnot

Turvallisemman ja toimivan tapahtuman periaatteet

Turval-lisemman ja toimivan tapahtu-man periaat-teet

Me Hengitystuki ry:ssä haluamme tarjota kaikille turvallisemman tavan osallistua tapahtumiimme.

Turvallisemmilla tapahtumilla vahvistetaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten ja ihmisryhmien osallisuutta.
Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi tapahtumissa ilman pelkoa epäasiallisesta käytöksestä. Pyydämme kaikkia tapahtumiimme osallistuvia sitoutumaan turvallisemman tilan ja tapahtuman periaatteisiimme.

Tervetuloa verkkosivuillemme!

Kaipaamme hieman palautetta sivustomme sisällöstä. Toivottavasti jaksat vastata yhteen kysymykseen.

Tietoa käytetään toimintamme kehittämiseen. Kiitos!

Skip to content