Ajankohtaisia uutisia:

Miten vammaisten oikeudet toteutuvat Suomessa?

Miten vammaisen arki sujuu ja miten vammaisten oikeudet toteutuvat? Tätä tutkivat Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan (VANE) ja Helsingin yliopiston Oikeuksien toteutuminen vammaisten henkilöiden arjessa -tutkimushanke.

Suomessa astui 10.6.2016 voimaan YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimus (vammaissopimus). Tällä hetkellä valmistellaan toista toimintaohjelmaa vammaissopimuksen täytäntöön panemiseksi kaudella 2024–2027.

Tällä kyselyllä kerätään tietoa vammaisten ihmisten omista kokemuksista arkisissa tilanteissa, sekä siitä, miten he näkevät vammaisten oikeuksien yleisesti toteutuvan 2020-luvun alun Suomessa.

Linkki kyselyyn: https://link.webropol.com/s/vammaisoikeudet

Kysely on suunnattu vammaisille henkilöille. Niissä tapauksissa, joissa henkilö tarvitsee apua kyselyyn vastaamiseen ja/tai omista kokemuksista kertomiseen, tutkimukseen voivat osallistua myös avustavat henkilöt, esimerkiksi vammaisten lasten huoltajat.

Kysely on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kysymykset koskevat vastaajan henkilökohtaisia kokemuksia oikeuksien toteutumisesta arjessa. Toisessa osiossa kysytään vastaajan näkemyksiä vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumisesta yleisesti Suomessa. Voit halutessasi vastata joko vain ensimmäiseen osioon tai kyselyn molempiin osioihin. Ensimmäiseen osuuteen vastaaminen vie noin 15–30 minuuttia.

Kysely on osa Helsingin yliopiston Oikeuksien toteutuminen vammaisten henkilöiden arjessa -tutkimushanketta. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön alaisen Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan (VANE), ja siinä kerätyn tiedon pohjalta kirjoitetaan suomenkielinen raportti, jota hyödynnetään kansallisen toimintaohjelman valmistelussa. Lisäksi aineistosta kirjoitetaan muutamia tieteellisiä, vertaisarvioituja julkaisuja.

Vastaajat eivät ole tunnistettavissa kyselyaineistosta kirjoitettavista julkaisuista.

Lisää uutisia:

Etäjuttutuokio 11.10. klo 16

Seuraava etäjuttutuokio järjestetään keskiviikkona 11.10. klo 16-17.30. Tule keskustelemaan vammaispalvelulakiuudistuksen uusimmista käänteistä. Voit purkaa tuntojasi, jakaa harmituksen ja kuulla muiden mietteet aiheesta. Juttutuokiot ovat suunnattu

Lue lisää »

Tervetuloa verkkosivuillemme!

Kaipaamme hieman palautetta sivustomme sisällöstä. Toivottavasti jaksat vastata yhteen kysymykseen.

Tietoa käytetään toimintamme kehittämiseen. Kiitos!

Skip to content