Kirjoittaja Ilka Haarni

Vammaispalvelulakiesityksen käsittely eduskunnassa venyy

Valtioneuvosto on joutunut toteuttamaan väliaikaisia toimia vammaispalvelulakiesityksen käsittelyn viivästymisen takia. Hallitus antoi 24.11.2022 kehitysvammalakia koskevan lakiesityksen, jolla huolehditaan hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyessä 1.1.2023 tarvittavista välttämättömistä lakimuutoksista vammaispalvelulain käsittelyn ollessa eduskunnassa vielä kesken. Taustalla on vammaispalvelulain eduskuntakäsittelyn aikataulun venyminen. Siihen on monta syytä. Eduskunnassa on ollut poikkeuksellista ruuhkaa mm. maailmanpoliittisen tilanteen takia. Vammaispalvelulain antaminen edukunnalle viivästyi sekin

Jatka lukemista »

Asiakasturvallisuus potilasturvallisuuden rinnalle

Kuuntelin jokin aika sitten kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen webinaaria ”Asiakasturvallisuus sosiaalihuollon palveluissa”. Siellä muistutettiin, miten valtavia – miljardiluokan – säästöjä saadaan, kun asiakas- ja potilasturvallisuuteen kiinnitetään riittävästi huomiota. Olennaista tietysti on, että samalla säästetään ihmisiä kärsimyksiltä. Potilasturvallisuus ja asiakasturvallisuus ovat kaksi eri asiaa. Potilasturvallisuudella tarkoitetaan sitä, että varmistetaan hoidon ajantasaisuus ja turvallisuus eikä hoidosta seuraatarpeettomia

Jatka lukemista »

Hengitystuki ry lausui vammaispalvelulakiesityksestä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa

Yhdistyksemme oli tiistaina 15.11.2022 eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavana esitetystä uudesta vammaispalvelulaista. Asiantuntijapuheenvuoromme piti puheenjohtaja Jukka Sariola, minkä lisäksi valiokunnalle toimitettiin kirjallinen lausunto. Yhdistyksemme totesi, että lakiesityksen on tärkeä saada eduskunnan hyväksyntä. Hengityshalvausstatuksen omaajia koskevan muutoksen osalta on olennaista, että palvelut säilyvät kotona. Ylläpitokorvauksen portaittaisen poistumisen myötä kasvavan maksurasituksen keventämiseen olisi löydettävä keinoja. Lausunnossa teimme

Jatka lukemista »

Huomasithan että yhdistyksen säännöt ovat muuttuneet?

Uuden nimen lisäksi Hengitystuki ry on saanut myös uudet säännöt. Yhdistyksen tarkoitus ajan tasalle Säännöissä päivitettiin yhdistyksen tarkoitus: se on nyt ”edistää elämää ylläpitävää hengityslaitetta käyttävien henkilöiden hyvinvointia, oikeuksia ja mahdollisuuksia elää turvallisten ja yhdenvertaisten palvelujen tuella oman näköistä elämää yhteiskunnan jäsenenä.” Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tukee elämää ylläpitävää hengityslaitetta käyttävien itsenäistä ja yhdenvertaista elämää oikeuksien

Jatka lukemista »

Kansanedustajille lähti kannanotto

Yhdistyksemme on lähettänyt eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmälle VAMYTille kannanoton hengityshalvauspotilaiden palvelujen siirtymisestä vammaispalvelulakiesityksessä. Kannanoton ovat allekirjoittaneet kanssamme myös Heta-liitto, Lihastautiliitto, Kynnys ry, Polioliitto sekä Selkäydinvammaiset Akson ry, joiden jäsenkuntaan myös kuuluu hengityshalvausstatuksen omaajia. Kannanotossa painotetaan palvelujen jatkumista kotona lakimuutoksen jälkeen. Lisäksi siinä nostetaan esiin hengityslaitteen toimivuudesta huolehtimisen rinnalla yhtä tärkeänä henkilökohtaisen avun osana hengitystien toimivuudesta huolehtiminen.

Jatka lukemista »

Eduskunta kävi lähetekeskustelun vammaispalvelulakiesityksestä

Eduskunnassa käytiin tiistaina 4.10.2022 lähetekeskustelu hallituksen vammaispalveluesituksestä HE 191/2022. Ministeri Lindenin esittelypuheenvuoron lisäksi puheenvuoroja oli 14. Niissä kiiteltiin lakiesitystä mutta oltiin sen joistakin sisällöistä myös huolissaan. Niin ikääntymisrajoitus kuin voimavararajaus katsottiin joissakin puheenvuoroissa ongelmalliseksi ja moni kansanedustaja oli huolissaan asiakasmaksurasituksen lisääntymisestä joidenkin ryhmien kohdalla. Seuraavaksi vammaispalvelulakiesitys menee sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle myös perustuslakivaliokunnan on annettava

Jatka lukemista »

Heta-liiton valtuustovaaleissa useita elämää ylläpitävää hengitystukea käyttäviä ehdokkaita

Yhdistyksemme iloitsee siitä, että Henkilökohtaisten avustajien työnanajien liiton eli Heta-liiton liittovaltuuston vaaliehdokkaina on useita elämää ylläpitävän hengitystuen kanssa eläviä ihmisiä. Jos olet liiton jäsen, käy äänestämässä jotakuta heistä! Vammaispalvelulakiuudistus tulee avaamaan henkilökohtaisten avustajien työnantajana toimimisen mahdollisuuden jatkossa myös nykyisille hengityshalvausstatuksen omaajille, joten sekä Heta-liiton jäsenyys että liitossa vaikuttamine tulevat ajankohtaisiksi myös tälle ryhmälle. Olisi muutenkin

Jatka lukemista »

Vammaispalvelulakiesitys on julkaistu 22.9.2022

Maamme hallitus antoi asiaa koskevan esityksen 22. syyskuuta 2022. Tässä ensimmäinen lyhyt katsaus siihen miten lakiesityksessä esitellään hengityshalvausstatuksen omaajiin kohdistuvaa muutosta: Uudistuksella on tarkoitus muuttaa nykyisten hengityshalvauspotilaiden palvelujärjestelmää siten, että hyvinvointialueen sosiaalitoimi olisi järjestämisvastuussa sairaalan ulkopuolella toteutettavista palveluista. Vammaispalveluiden piiriin siirtymisen jälkeen kukaan kotona asuva elämää ylläpitävää hengityslaitehoitoa tarvitseva henkilö ei olisi enää sairaalan kirjoilla.

Jatka lukemista »

Ylläpitokorvaukseen ehdolla siirtymäaika vuoteen 2030

Vammaispalvelulakiesitykseen tehdyt muokkaukset lausuntokierroksen jälkeen ovat parhaillaan lakien arviontineuvoston käsittelyssä. Sinne menneessä versiossa todetaan nykyisten hengityshalvausstatuksen omaajien ylläpitokorvauksen poistumisesta nyt uudella tavalla, eli yhdistyksemme ehdotus siirtymäajan pidentämisestä on osittain huomioitu: ”Ehdotetun lain mukaan entisille hengityshalvausstatuksen omaaville henkilöille sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 5 §:n 3 kohdan perusteella maksetun ylläpitokorvauksen maksaminen päättyisi viimeistään vuoden

Jatka lukemista »

Vammaispalvelulakiin suunnitteilla täsmennyksiä lausuntokierroksen jälkeen

Sosiaali- ja terveysministeriön vammaispalvelulakiuudistusta valmistelevat virkamiehet ovat viestittäneet, että lausuntokierros tuo täsmennyksiä ja muokkauksia eli pykäläluonnosten avaamista lakiesitykseen. Yksi muokkaus koskettaa suoraan hengityshalvausstatuksen omaajia. Asumisen tuen palvelun pykälää täsmennetään toteamalla, että asumisen tuen kokonaisuuteen voi kuulua tarvittaessa terveydenhuoltolain perusteella terveyspalveluja kotiin. Tämä täsmennys tehdään juuri mm. hengityshalvausstatuksen nykyisten haltijoiden tarvitsemien palvelujen turvamiseksi. Asumisen tuen piiriin

Jatka lukemista »
Skip to content