Lausunnot:

Lausunto Taksiliikenteen erityisryhmien koulutusta koskevasta määräysluonnoksesta

Asia: TRAFICOM/390977/03.04.03.00/2020 Taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutusta koskeva määräysluonnos

Asiantuntijalausunto

Hengityslaitepotilaat ry

Järjestömme kiittää mahdollisuudesta lausua taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutusta koskevasta määräysluonnoksesta.  Luonnos on jäsenistömme turvallisuuden ja yhdenvertaisuuden kannalta olennainen, sillä siinä käsitellään ehdotusta erityisryhmien edustajia – joihin elämää ylläpitävää hengityslaitetta käyttävät ihmiset kuuluvat – kuljettavien taksinkuljettajien koulutuksesta.

Turvallinen ajotapa ja avustajallekin riittävän kokoinen auto ovat olennaisia

Hengityslaitepotilaat ry haluaa kiinnittää huomiota siihen, että erityisryhmiin kuuluu henkilöitä, joiden turvallisuus on riippuvainen ennakoivasta ajotavasta ja reitinvalinnasta. Elämää ylläpitävän hengityslaitteen letkusto voi huolimattoman ja ennakoimattoman ajotavan vuoksi pahimmillaan irrota kuljetuksessa ja aiheuttaa vaaratilanteen. Myös autojen koolla – korkeudella, pituudella ja leveydellä – on suuri merkitys turvallisuudelle silloin, kun tarvitaan avustajaa. Tila-autot eivät välttämättä ole riittävän suuria pyörätuolin käyttäjän ja hänen avustajansa turvalliseen kuljettamiseen. Esimerkiksi Volkswagen Caddyssa pyörätuolissa joutuu istumaan yksin niin, ettei avustaja mahdu viereen. Lisäksi autojen varustuksella, mm. invertterin käytön mahdollisuudella, on etenkin pitkillä matkoilla merkitystä hengityslaitteen käyttäjille. Tärkeää on myös kahden pyörätuolin kiinnitysmahdollisuus yhteiskuljetuksia ajatellen.

Koulutuksen sisällön yksityiskohdat on lueteltava riittävällä tarkkuudella

Yhdistystämme huolettaa, että koulutuksen sisältö jää liian yleiselle tasolle ja kuljettajien osaaminen siten liian hataraksi. Erityisesti erilaisten toimintarajoitteiden vaikutusten ymmärtämisessä (kohta 2.1 .4) olisi lueteltava yksityiskohtaisesti kaikki erilaiset toimintarajoitukset, jotka kuljettajien olisi tunnettava ja ymmärrettävä. Esimerkiksi lihasvoiman heikkous ja osteoporoosi ovat toimintarajoitteita, joihin liittyvät riskit eivät välttämättä näy kuljetettavasta päälle päin. Samoin on olennaista, että koulutuksessa on mukana myös kognitiivisen ja mielenterveyden tuomien toimintarajoitteiden vaikutusten läpikäynti. Kohdan 2.1.7. riittävä yksityiskohtaisuus on välttämätöntä: esimerkiksi kaarteiden ja hidastetöyssyjen oikeat ja rauhalliset ajotavat ovat merkittäviä turvallisuuden kannalta. Myös auton oikeanlainen pysäköiminen hissin käytön ajaksi on olennaista hallita niin, ettei hissiluiska kallistu vaaralliseksi pyörätuolille pysäköintimaaston viettämisen vuoksi.

Osaamisen näyttökoe pakolliseksi

Hengityslaitepotilaat ry pitää erityisryhmien tarvitseman taksiliikenteen turvallisuuden kannalta erittäin huolestuttavana, että erityisryhmien kuljettajakoulutuksessa ei olisi testiä tai koetta. Jäsenistöllämme on vuosien kokemus taksipalvelujen käyttämisestä ja se osoittaa, ettei omaopiskelu riitä ilman osaamisen kontrolloimista.

Näyttökoe on tarpeellinen, jotta kuljettajien osaaminen voidaan varmistaa ja erityisryhmien kuljetukset ovat turvallisia. Ilman osaamisen valvontaa koulutus ei tuo riittävää turvallisuutta kuljetettaville.

Koulutus pakolliseksi erityisryhmien kuljettajille

Hengityslaitepotilaat ry katsoo lisäksi, että erityisryhmien kuljettajakoulutuksen on oltava pakollinen. Ilman erityistarpeiden osaamista kuljettaminen voi esimerkiksi elämää ylläpitävää hengityslaitetta käyttävien kohdalla johtaa jopa hengenvaaraan.

Muita huomioita

Liikunta- ja toimintarajoitteisten asiakkaiden avustamisessa on osattava käyttää myös paareja ja porraskiipijöitä. Näiden välineiden tuntemus ja niiden kanssa avustaminen on myös lueteltava kohdassa 2.2. Avustavan koiran käsite kohdassa 2.2.5 ja 2.2.6 voidaan mielestämme muuttaa työkoiraksi, mikä kattaisi kaikki koiran eri tehtävät; opaskoira, hajukoira, hypokoira, avustajakoira, terapiakoira tai mm. vammaisen poliisin virkakoira.

Helsingissä 27.11.2020

Jukka Sariola

Puheenjohtaja

Hengityslaitepotilaat ry

Laatinut

Ilka Haarni

Hankekoordinaattori

Hengityslaitepotilaat ry

Lisää lausuntoja:

Kansanedustajille lähti kannanotto

Yhdistyksemme on lähettänyt eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmälle VAMYTille kannanoton hengityshalvauspotilaiden palvelujen siirtymisestä vammaispalvelulakiesityksessä. Kannanoton ovat allekirjoittaneet kanssamme myös Heta-liitto, Lihastautiliitto, Kynnys ry, Polioliitto sekä Selkäydinvammaiset Akson

Lue lisää »

Tervetuloa verkkosivuillemme!

Kaipaamme hieman palautetta sivustomme sisällöstä. Toivottavasti jaksat vastata yhteen kysymykseen.

Tietoa käytetään toimintamme kehittämiseen. Kiitos!

Skip to content