Hengitystuki ry

Kun yskiminen ei onnistu

Tämä teksti on kirjoitettu hengityslaitteen käyttäjiä varten. Terveydenhuolto voi antaa siitä poikkeavia ohjeita. Tekstiä ei ole tarkoitettu lääkinnälliseksi ohjeeksi.

Huomasitko tekstissä asiavirheen? Ole meihin yhteydessä!

Kun uloshengitys ja yskimisvoima ovat heikkoja, tarvitaan apua liman poistamiseen. Fysioterapia, avustettu yskiminen ja hengitysharjoitukset auttavat jonkin verran. Niiden lisäksi voidaan käyttää imulaitetta tai yskityskonetta. Imulaite nimensä mukaisesti imee liman keuhkoista tai muualta, ja yskityskone tukee koneellisesti ihmisen omaa yskimistä.

Usein liman poistoon käytetään montaa tekniikka, joko yhtä aikaa tai peräkkäin. Ne eivät siis sulje toisiaan pois, vaan tukevat toisiaan. Tässä neuvottujen tekniikoiden lisänä käytetään usein keuhkoja avaavia tai limaa irrottavia lääkkeitä. Niihin saa reseptit ja ohjeet lääkäriltä.

Jos limaa ei saada pois keuhkoista, se voi aiheuttaa vaikeuksia hapen saannissa sekä pidemmällä aikavälillä tulehduksia. Mikäli siis huomaat itselläsi vaikeuksia saada keuhkot tyhjäksi limasta, kokeile erilaisia keuhkojen tyhjennyskeinoja löytääksesi itsellesi sen oikean.

Imulaite

Imulaite on eräs versio imurista. Se tuottaa koneellisesti alipaineen, jonka avulla kapeaa letkua käyttäen voidaan imeä limaa keuhkoista, nielusta, suusta tai nenästä. Sairaalakäytössä on muunkinlaisia imulaitteita, mutta ne eivät kuulu tämän artikkelin alle.

Imulaitteeseen kuuluu itse laitteen lisäksi suodatin, säiliö ja letkuja. Säiliö voi olla kertakäyttöinen, jolloin se vaihdetaan uuteen täyttyessään. Uusiokäytettävät säiliöt voidaan puhdistaa pesemällä ne kotioloissa tai sairaalassa autoklaavissa.

Säiliöön kiinnitetään imuletku. Se on sormea paksumpi, ja se huuhdotaan tai vaihdetaan käyttäjän saamien ohjeiden mukaan.

Imukatetri on steriili ohut letku. Niitä on eri paksuisia eri tarkoituksia ja eri kokoisia ihmisiä varten. Se tulee imuletkuun kiinni, ja se on ainoa imun kohteeseen koskeva osa. Riippuen ohjeistuksesta, imukatetri vaihdetaan joko joka imukerran tai imusession jälkeen. Imukatetrin tukkeutuessa tai likaantuessa se pitää vaihtaa heti.

Suodatin tulee imulaitteen ja imusäiliön väliin. Jokaisella laitteella on omat vaatimuksensa suodattimien suhteen. Imusäiliö on yhteydessä imulaitteeseen letkun kautta.

Puhtaus on tärkeää imuja suorittaessa. Jokaisella sairaalalla ja osastolla on omat ohjeensa imuun liittyvään hygieniaan, ja kotioloissa näitä ohjeita pitää edelleen soveltaa. Nyrkkisääntö on, että mitä hygieenisemmin imun suorittaa sen parempi. Imun suorittajan pitää huolehtia omasta käsihygieniasta käsien pesun ja käsidesin avulla, sekä käyttämällä tehdaspuhtaita kertakäyttökäsineitä. Imukatetrin pään ei pidä antaa koskea kuin imun kohteeseen, koska vaatteista ja ihosta jää huomaamatonta likaa, joka menee imukatetrin mukana imun kohteeseen.

Imulaitteella voidaan imeä nenän, suun tai trakeostomian kautta. Nenän kautta saadaan tyhjennettyä nenäonteloita räästä. Suusta voidaan imeä sylkeä ja limaa nielusta saakka. Trakeostomian kautta taas päästään keuhkoihin saakka. Jokaiseen näistä on oma tekniikkansa, joka vaatii ohjeistusta ja harjoittelua. Jokaisella imulaitetta säännöllisesti hyödyntävällä on myös omat hyväksi huomatut käytännöt.

Imulaite, säiliö ja letkuja.
Imulaite isommalla säiliöllä. Suodatin laitteen päällä.

Yhden imukerran pituus, eli ajan kesto siitä kun imukatetri menee imukohteeseen sisään siihen kunnes se poistuu sieltä, vaihtelee. Tähän on yleensä ohjeistus enintään 10 sekuntia. Käytännössä aika riippuu liman määrästä ja hapen saannista. Pitkittynyt imukerta tyhjentää keuhkoja myös ilmasta ja saattaa aiheuttaa ärsytystä ja lisätä liman tuotantoa. Tämä on erityisen tärkeä huomioida trakeostomian kautta imettäessä. Hengityksen ja ilman määrän tasaantumista voidaan tukea käyttämällä käsipaljetta imun jälkeen. Imukertoja voi olla useampi peräkkäin. Jokaisen imulaitteen käyttäjän täytyy selvittää omaan tilanteeseensa sopiva ohjeistus terveydenhuollosta.

Imemistarve on hyvin yksilöllinen asia. Kuinka usein tulisi imeä määräytyy suoraan tarpeesta. Jos nieleminen ja hengitys on hyvin heikkoa, voi imukertoja olla kymmeniä päivässä. Kotioloissa voi pitää yllä tarkkaa aikataulua, tai tehdä imut vain tarvittaessa. Trakeostomian kautta imettäessä imeminen tulisi suorittaa, mikäli eritteet häiritsevät ilman tasaista jakautumista keuhkoalueelle. Huono kaasujen jakautuminen aiheuttaa eritemäärän eli liman lisääntymistä, ja näin ollen eritteet on saatava pois. Joissain tapauksissa imemisen tarve tulee pelkotilojen hallinnasta. Imulaite voi olla pelottavan tuntuinen kapistus kaikille osapuolille, ja säännöllinen harjoittelu auttaa tutustumaan laitteseen. Liman tai syljen tunne keuhkoissa ja nielussa voi myös aiheuttaa pelkoa tukehtumisesta. Kun ylimääräinen lima ja sylki saadaan pois, olo helpottuu.

Imulaitteet toimivat verkkovirralla, mutta on myös akkukäyttöisiä imulaitteita. On olemassa myös poljettavia imulaitteita. Riippuvaisuus imulaitteesta ei siis rajoita elämää neljän seinän sisään.

Yskityskone

Yskityskone tukee yskimistä. Se täyttää ensin keuhkoja ilmalla, ja sen jälkeen ”imaisee” keuhkot tyhjäksi matkien ilman kulkua yskimisen yhteydessä. Laitteen säätöjen avulla saadaan paineet ja hengitystiheydet säädettyä käyttäjälle sopivaksi. Yskityskonetta voidaan käyttää suumaskilla tai trakeostomiakanyylin kautta.

Alstuttu.org-sivustolla on tietopaketti yskityskoneesta ALS:ia sairastavan näkökulmasta. Se antaa kuitenkin hyvän kuvan laitteen käytöstä myös muille.
https://alstuttu.org/www/index.php/tietoa-ja-neuvoja/neuvoja-potilaille-ja-omaisille/item/131-tietopaketti-yskityskoneesta

Kuten imulaitteet, myös yskityskoneet toimivat akun avulla. Ne on suunniteltu mukana kuljetettavaksi.

Yskityskone Cough Assistant

Yskityskoneen käytöstä on esimerkki ja video Lihastautiliiton Fylli-hankkeen sivuilla
https://lihastautiliitto.fi/tietoa-ja-tukea/fysioterapia-3/hengitysfysioterapia-2/

Fysioterapia ja avustettu yskiminen

Ilman laitteitakin keuhkojen tyhjennykseen on monta keinoa. Tutuimmat näistä lienevät tuettu yskiminen ja pulloon puhallus.

Tuetussa yskimisessä painetaan yskijän palleaa ja/tai keuhkoja hänen yskäistessään.

Pulloon puhalluksen teho taas perustuu vastapaineeseen, joka saa liman liikkeelle. Perinteiselle pullolle on nykyään tehokkaampia ja helpompia vaihtoehtoja kuten Acapella ja Flutter. Klikkaamalla nimeä saat niistä lisää tietoa.

Hengityslaitteen käyttäjä Pietari kertoo blogissaan hengitysharjoituksista ja liman irrottamisesta https://pietar.in/2016/02/hengitysharjoitukset/

Acapella-laite. Kuva pietar.in

Lihastautiliiton Fylli-hankkeessa luotiin opas lihassairaan hengitystoimintojen tukemiseen. Sieltä löytyy muillekin hyödyllistä tietoa yskimisestä.
Hyvässä hengessä -opas (pdf) https://lihastautiliitto.fi/wp-content/uploads/2022/10/hyvassa_hengessa_opas.pdf

HUS Neurologian kuntoutuspoliklinikka on tuottanut ohjeet hengitysharjoituksiin hengityspalkeen avulla https://hengitystuki.fi/wp-content/uploads/2023/08/hengityspalje.pdf

Aiheet

Lisää luettavaa

Mitä on invasiivinen hengitystukihoito?

Elämää ylläpitävä, invasiivinen hengitystukihoito tarkoittaa henkitorviavanteen kautta ja ympärivuorokautisesti toteutettavaa hengityksen avustamista hengityslaitteella. Hengityslaite ”tuulettaa” keuhkoja puhaltamalla ilmaa hengitysteihin (sisäänhengitys) ja antamalla ...

Mikä on NIV eli non-invasiivinen hengitystukihoito?

NIV tulee sanoista non-invasiivinen ventilaatio eli kajoamaton hengitystuki. Ventilaatio tarkoittaa ilman kuljetusta keuhkoihin ja niistä ulos. Suomeksi ventilaatio käännetään sanalla keuhkotuuletus. NIV-hoidossa hengitystä ...

Keitä tarkoitamme elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjillä?

Elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjiksi on yhdistyksessä hahmotettu jonkin perussairauden tai vamman omaavat henkilöt, joiden tilanne Elämää ylläpitävää hengitystukea näille ihmisille ...

Videoita ja esityksiä

Videoita sekä seminaariesityksiä ja luentoja vuosien varrelta yhdistyksen järjestämistä tilaisuuksista. Osa materiaalista on vain englanniksi, ja saavutettavuudessa on puutteita. Videot ...

Skip to content