Mikä on hengityshalvaus?

Hengityshalvaus-sanalla viitataan siihen, että ihminen tarvitsee hengissä säilyäkseen hengitystukea. Hengityshalvaus ei ole diagnoosi, vaan hallinnollinen päätös, joka koskee elämää ylläpitävän hengitystukihoidon järjestämistä. Sairaalat päättävät statuksen myöntämisestä hiukan vaihtelevin kriteerein.

Hengityshalvauspotilaaksi kutsutaan henkilöä, joka on saanut erikoissairaanhoidossa hallinnollisen hengityshalvausstatuksen. Elämää ylläpitävän hengityslaitteen tarpeen taustalla on usein jokin pitkäaikainen sairaus tai vamma, joskus myös tapaturma. Erilaiset lihassairaudet ovat yleisin syy elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttämiselle.

Hengityshalvausstatuksen saaneiden elämää ylläpitävää hengityslaitetta käyttävien asemasta säädetään laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista vuodelta 1992 eli ns. asiakasmaksulaissa sekä sitä koskevassa asetuksessa. Asetuksen 22. pykälässä todetaan, että hengityshalvauspotilaalle järjestetty hoito ja hoitoon liittyvät kuljetukset ovat maksuttomia.

Hengityshalvausstatuksen saanut henkilö voi asua kotona sairaalan kirjoista poistamatta. Silloin sairaala järjestää hengitystukihoidon kotiin. Useimmiten se merkitsee ympärivuorokautista hengityslaitteen ja hengityksen toimivuuden seurantaa.

Koska taustalla on yleensä jokin vamma tai sairaus, elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjät tarvitsevat yleensä myös muuta huolenpitoa ja avustamista. Siitä huolimatta hengityshalvausstatuksen saaneet elävät useimmiten hengityskoneen kanssa monipuolista arkea menemisineen ja tekemisineen.

Hengityshalvausstatus on peräisin asiakasmaksulaista vuodelta 1962. Aikanaan oli edistyksellistä, että silloiset polioon sairastuneet pääsivät sairaalasta kotiin hoidettaviksi. Sittemmin niin yhteiskunta kuin vammaispalvelut ovat kehittyneet. Hengityslaitteetkaan eivät enää ole suuria ja painavia koneita, joiden liikuttelu on hankalaa. Laitospotilaan status kotona asuttaessa onkin jäänne, johon on yritetty saada muutosta jo 2000-luvun alkupuolelta saakka. Nykytilanne ei vastaa YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevaa yleissopimusta, vaan on tämän Suomen ratifioiman sopimuksen hengen vastainen. Vammaispalvelulakiuudistuksen valmistelussa tilannetta on pyritty muuttamaan, mutta uudistus kaatui Sipilän hallituksen sote-uudistuksen kaatumisen yhteydessä.

Lisää luettavaa

Hengityslaite ja sähkökatko

Sähkökatkoihin varautuminen on kaikille tärkeää, mutta elämää ylläpitävän hengitystuen käyttäjille se on olennaista. Hengityslaite ja imulaite eivät toimi ilman sähkävirtaa. Suorastaan välttämätöntä sähkökatkojen ennakointi on,

Lue lisää »

Leikkaukseen varautuminen 

Elämää ylläpitävän hengityslaitteen kanssa voi joskus päätyä erilaisiin leikkausta ja nukutusta edellyttäviin tilanteisiin. Niissä hengityslaitteen käyttö pitää aina huomioida erikseen. Perussairaus tai vamma, sekä muu

Lue lisää »

Lisää tietoa:

Etsitkö tietoa tai tukea elämästä uniapnean kanssa? Löydät sitä Suomen Uniapneayhdistyksen tai Hengitysliiton kautta

Skip to content