Hengitystuki ry

kuva hengityshalvausstatuksen omaajien nykyisiä ja tulevia palveluja esittelevästä diasta otsikolla Nyt - Jatkossa.

Mitä pitää tietää hengityshalvausstatuksen omaajien siirtymästä vammaispalveluina järjestettäviin palveluihin?

Hyvinvointialueiden tulee valmistautua vammaispalvelulain voimaantuloon nykyisten hengityshalvausstatuksen omaajien eli hengityshalvauspotilaiden siirtyessä sen myötä vammaispalvelulain nojalla järjestettäviin palveluihin eli pois sairaalan kirjoilta kotona asuessaan.

Muutos palvelujen järjestämistavassa on suuri ja edellyttää monialaista yhteistyötä ja koordinointia. Hengityslaitteen varassa elävien henkilöiden palvelujen uusien toteuttamiskäytäntöjen huolellinen suunnittelu on olennaista niin itsemääräämisoikeuden toteutumiseksi, yksilöllisen tarpeen mukaisten palvelujen järjestämiseksi kuin turvallisuuden takia.

Yhdistyksemme tarjoaa tietoa ja tukea siirtymän suunnitteluun ja valmisteluun. Ole rohkeasti yhteydessä!

Ilka Haarni, kehittämispäällikkö, 045-1515448, ilka.haarni@hengitystuki.fi

Yhdistys on tehnyt hyvinvointialueiden käyttöön kyselymallipohjan hengityshalvausstatuksen omaajien siirtymätoiveista. Pohjaa itselleen työstämässä ovat olleet myös erään hyvinvointialueen sairaala ja vammaispalvelut, eli mallia on mietitty monelta kannalta ja se sopii hyvin keskustelun tai valmistelun käynnistämiseen, vaikka vaatiikin räätälöintiä. Löydät se täältä: https://hengitystuki.fi/wp-content/uploads/2024/01/Kyselypohja-hengityshalvasstatuksen-omaajille-siirtymasta-vammaispalvelulain-piiriin.docx

Perustietoa eduskunnan keväällä 2023 hyväksymän vammaispalvelulain hengityslaitteen varassa elävien henkilöiden palvelujen siirtymästä löydät asiaa koskevasta diasarjasta alta.

ladattavat diat (pdf 3mb): http://htbackup.local/wp-content/uploads/2023/06/webinaari-hengitystuki-05062023.pdf

webinaari-hengitystuki-05062023

Aiheet

Lisää luettavaa

Mitä on invasiivinen hengitystukihoito?

Elämää ylläpitävä, invasiivinen hengitystukihoito tarkoittaa henkitorviavanteen kautta ja ympärivuorokautisesti toteutettavaa hengityksen avustamista hengityslaitteella. Hengityslaite ”tuulettaa” keuhkoja puhaltamalla ilmaa hengitysteihin (sisäänhengitys) ja antamalla ...

Mikä on NIV eli non-invasiivinen hengitystukihoito?

NIV tulee sanoista non-invasiivinen ventilaatio eli kajoamaton hengitystuki. Ventilaatio tarkoittaa ilman kuljetusta keuhkoihin ja niistä ulos. Suomeksi ventilaatio käännetään sanalla keuhkotuuletus. NIV-hoidossa hengitystä ...

Keitä tarkoitamme elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjillä?

Elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjiksi on yhdistyksessä hahmotettu jonkin perussairauden tai vamman omaavat henkilöt, joiden tilanne Elämää ylläpitävää hengitystukea näille ihmisille ...

Videoita ja esityksiä

Videoita sekä seminaariesityksiä ja luentoja vuosien varrelta yhdistyksen järjestämistä tilaisuuksista. Osa materiaalista on vain englanniksi, ja saavutettavuudessa on puutteita. Videot ...

Skip to content