Kirjoittaja Ilka Haarni

Tietoa sosiaaliturvasta

Kun elää pitkäaikaisen sairauden tai vamman kanssa, joutuu asioimaan monen viranomaistahon kanssa vaikka omat voimavarat kuluvat jo ihan tavallisessa arjessa. Voi olla haastavaa tai uuvuttavaa yrittää hahmottaa monimutkaista sosiaaliturvajärjestelmää tai tietää mitä oikeuksia, etuuksia ja palveluita on saatavilla. Järjestöjen sosiaaliturvaopas on erittäin hyödyllinen väline surffailla suomalaisen sosiaaliturvan viidakossa. Jo oppaan sisällysluettelokin auttaa hahmottamaan sosiaaliturvan kokonaisuutta

Jatka lukemista »

Webinaari vammaispalvelulakiuudistuksesta ja hengityslaitteen varassa elävän henkilön määritelmästä 16.3. klo 14

Yhdistyksemme järjestää hengityshalvausstatuksen omaajille ja läheisille sekä muillle, joita uusi määritelmä saattaa koskea Teams-yhteyksin toteutettavan webinaarin vammaispalvelulakiuudistuksesta. Webinaarissa THL:n lakimies Maija Voutilainen esittelee lakiuudistuksen ydinkohdat hengityshalvausstatuksen omaajien ja uuden hengityslaitteen varassa elävän henkilön määritelmän näkökulmasta. Esityksen jälkeen on aikaa kysymyksille, ja niihin ovat vastaamassa myös puheenjohtajamme Jukka Sariola, toiminnanjohtaja Liisa Rautanen ja kehittämispäällikkö Ilka Haarni.

Jatka lukemista »

Uusi vammaispalvelulaki – tässä ydinasiat hengityslaitteen varassa elävän henkilön määritelmän näkökulmasta

Uusi vammaispalvelulaki on tarkoitus saattaa voimaan 1.10.2023. Eduskunta sai käsittelyn valmiiksi maaliskuun ensimmäisenä päivänä. Hengityshalvausstatuksen omaajille lakiuudistus on erittäin merkittävä. Hengityshalvausstatusta koskevan sääntelyn tilalle vammaispalvelulakiin tulee uusi käsite ja määritelmä hengityslaitteen varassa elävä henkilö. Kuka on hengityslaitteen varassa elävä henkilö? Uuden vammaispalvelulain 33§ mukaan Lain perusteluissa avataan hengityslaitteen varassa elävän henkilön määritelmää seuraavasti: Uudella määritelmällä

Jatka lukemista »

Uudistuvan vammaispalvelulain perusmuutoksista

Vammaispalvelulakiuudistus tuo mukanaan monia muutoksia. Tässä niistä elämää ylläpitävän hengityslaitteen käyttäjille keskeisimmät on esitelty lyhyesti. Tarkempaa tietoa saa jatkossa esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Vammaispalvelujen käsikirjasta ja omalta hyvinvointialueelta. Henkilökohtainen apu Hyvinvointialueen on tarjottava henkilökohtaisen avun järjestämiseen kolme erilaista järjestämistapaa: Työnantajaksi ei ole pakko ryhtyä Henkilökohtaisten avustajien työnantajaksi ryhtyjän on annettava kirjallinen suostumus eli ketään

Jatka lukemista »

Vammaispalvelulain toinen käsittely jatkuu 1.3. klo 14 alkavassa eduskunnan täysistunnossa

Vammaispalvelelulain toinen käsittely keskeytettiin viime viikon perjantaina ja sitä jatketaan keskiviikkona. Käsittelyssä ovat lakiesitykseen tehdyt lausumaehdotukset (vain äänestykset). Täysistunto alkaa klo 14 ja vammaispalvelulakiesitys on täysistunnon päiväjärjestyksesssä merkitty toiseksi varsinaiseksi käsiteltäväksi asiaksi Nato-äänestysten jälkeen. Täysistuntoa voi seurata eduskunnan etusivulta suorana lähetyksenä.

Jatka lukemista »

Vammaispalvelulain toinen käsittely täysistunnossa oli lyhyt

Perjantaina 24.2. eduskunnan täysistunnossa oli vammaispalvelulakia käsittelemässä vain kourallinen kansanedustajia: Ritva Elomaa (ps), Esko Kiviranta (kesk), Antero Laukkanen (kd), Mja Mäkisalo-Ropponen (sd) ja Sari Tanus (kd). He harmittelivat lakiesityksen käsittelyajankohtaa. Kansanedustajien puheenvuoroissa tuotiin kaikissa esiin se, ettei lakiesitys sitä käsittelevän mietinnön mukanaan tuomien muutostenkaan jälkeen ole täydellinen ja että sen toimeenpanoa ja soveltamista tulee seurata.

Jatka lukemista »

Vammaispalvelulain toinen käsittely eduskunnan täysistunnossa perjantaina 24.2.

Vammaispalvelulaki kävi myöhään tiistaina 21.2. läpi ensimmäisen täysistuntokäsittelyn. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk) esitteli lyhyesti valiokunnan mietinnön lakiesityksestä. Hän totesi, että valiokunta oli tehnyt mietinnössä poikkeuksellisen paljon muutoksia lakiesitykseen, osin perustuslakivaliokunnan vaatimuksesta. ”Tällaisina merkittävimpinä muutoksina valiokunta ehdottaa erityisesti subjektiivisia oikeuksia koskevien säännösten täsmentämistä ja selkeyttämistä, ikääntymisrajauksen poistamista ja hengityshalvauspotilaiden aseman säilyttämistä lähtökohtaisesti ennallaan”,

Jatka lukemista »

Hengityslaitteen varassa elävän henkilön määritelmä valmistui

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta sai 17.2. 2023 valmiiksi vammaispalvelulakiesitystä koskevan mietintönsä. Valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohen mukaan valiokunta ehdottaa ”ehkä poikkeuksellisenkin paljon” muutoksia hallituksen esitykseen. Yksi perustuslakivaliokunnan edellyttämistä muutoksista koski uutta hengityslaitteen varassa elävän henkilön määritelmää, joka uhkasi rajautua ainoastaan trakeostomian eli henkitorviavanteen kautta elämää ylläpitävää hengityslaitetta käyttäviin ja olisi siten jättänyt ulkopuolelle osan nykyisistä hengityshalvausstatuksen

Jatka lukemista »

Perustuslakivaliokunta antoi toisen lausunnon vammaispalvelulakiesityksestä

Vammaispalvelulakiesitystä koskeva sosiaali- ja terveysvaliokunnan muokattu mietintöluonnos ja sen nykyisten hengityshalvausstatuksen omaajien asemaa koskevat uudet sääntelyehdotukset kelpaavat perustuslakivaliokunnalle lukuun ottamatta hengityslaitteen varassa elävän henkilön määritelmää. Kuka olisi hengityslaitteen varassa elävä henkilö? Vammaispalvelulakiin ehdotettiin sosiaali- ja terveysvaliokunnan muokatussa mietintöluonnoksessa määritelmää, jonka mukaan hengityslaitteen varassa elävällä henkilöllä tarkoitettaisiin henkilöä, jonka elämän ylläpitäminen edellyttää henkitorviavanteen kautta toteutettavaa hengitystukihoitoa.

Jatka lukemista »

Läheisten keskusteluryhmä kokoontuu jälleen maanantaina 6.3. klo 17-18.30 Teamsilla!

Maaliskuun tapaamisen aiheena on palautteen antaminen. Osallistujat saavat ennalta pienen taustamateriaalin tutustuttavaksi ja keskustelua käydään kierroksittain itseohjautuvan ryhmän pelisäännöillä. Keskusteluun johdattelee Ilka Haarni, joka vetää lopuksi mindfulness-harjoituksen (mikäli keskustelulta ehditään 😊). Ilmoittaudu osoitteessa https://hengitystuki.fi/laheisille tai suoraan järjestösihteerille venla.raty@hengitystuki.fi. VIIMEISTÄÄN 27.2., jotta ehdit saada ennakkomateriaalin ja keskustelun pelisäännöt tutustuttaviksi! Toki lähetämme materiaalit tarvittaessa myös myöhemmin. Osallistumislinkki

Jatka lukemista »
Skip to content