Yhdistyksen historiaa:

Hengityshalvausstatus lakiin

1957 annettiin laki ja asetus hengityshalvauspotilaiden hoitokustannuksista, jonka mukaan hengityshalvauspotilaille on annettava valtion ja kunnallisessa sairaalassa maksuton hoito ja ylläpito. Hengityshalvauspotilaalla tarkoitettiin potilasta, jota hengityshalvauksen vuoksi hoidettiin hengityslaitteessa. Hengityshalvausstatus oli syntynyt, mutta sen perusteita ei tarkemmin määritelty. Siitä ei tullut tässä vaiheessa eikä myöhemminkään kliininen diagnoosi, vaan vain tarve hengityslaitteen tarvitsemiselle riitti statuksen saamiseen.

Lisää historiaa

Vuosipäivä

Hengityslaitepotilaat ry:n 10-vuotispäivää juhlittiin Auroran sairaalan juhlasalissa. Paikalla oli perustamiskokouksen tapaan juhlavieraita, ja puheitakin pidettiin.

Lue lisää »

Lukemista jäsenille

Hengityslaitepotilas-lehti ilmestyi 1960-luvulla. Se esitteli hengityslaitetta käyttävien elämää, yhdistyksen toimintaa ja kertoi uudenlaisista hengityslaitteista.

Lue lisää »
Skip to content